Strážníci se vracejí na Bory, do zmodernizované služebny

Borští strážníci se po delší době vracejí zpátky do stávající zrekonstruované služebny v Heyrovského ulici. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a komfort přinese nejen strážníkům, ale i občanům, kteří si sem přijdou vyřídit své záležitosti.

V pátek 3. listopadu 2023 byla v symbolických 13:00 hodin slavnostně otevřena služebna Bory, a to za účasti primátora města Plzně Romana Zarzyckého, člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera, členky Rady města pro oblast bytovou Světlany Budkové, velitele Městské policie Plzeň Petra Nováčka a čelních představitelů MO Plzeň 3. Této události se také zúčastnili další významní hosté.

„Usilovně pracujeme na zvýšení bezpečnosti v Plzni, a to nejen v centru města, ale i v jeho dalších částech. To se neobejde bez navýšení počtu strážníků, kteří na bezpečnost v Plzni dohlíží. Zlepšování odpovídajících podmínek pro zaměstnance městské policie včetně potřebného zázemí v tomto směru proto považuji za nezbytné a jsem rád, že tak činíme,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Služebna byla v nevyhovujícím technickém stavu, a prošla proto zásadní rekonstrukcí. Bude lépe sloužit občanům i samotným strážníkům, kteří tak mohou nové prostory brát jako odpovídající zázemí pro kvalitní výkon svého náročného povolání,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Rekonstrukce byla náročným projektem, který trval déle než 13 měsíců. Tato investice do infrastruktury byla zásadní pro zlepšení služeb poskytovaných Městskou policií Plzeň v této části města.

„Tato událost představuje důležitý milník v rozvoji Městské policie Plzeň a na Bory se tak opět vrací kombinované hlídky spolu s pěšími hlídkami, které se budou starat o bezpečí místních občanů. Jsem rád, že strážníci získali důstojné a vyhovující prostory,“ uvedl Petr Nováček, velitel Městské policie Plzeň.

Hlavní rysy rekonstrukce zahrnovaly mimo jiné kompletní výměnu podlahových krytin, oken, rozvodů elektřiny, odpadů, a to včetně kompletní obnovy sociálního zařízení. K samotnému zvýšení komfortu zaměstnanců přibyla také klimatizace.

Prostory služebny poskytnou zázemí více než čtyřicítce strážníků a zaměstnanců, kteří nepřetržitě zajišťují službu celoměstské působnosti, do které spadá odchyt zvířat, převoz podnapilých osob, výjezdy v rámci programu Tísňové péče a pultu centrální ochrany.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

Web: www.mpplzen.cz