Online výuka z FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň se během pandemie setkala s velkým množstvím projevů podpory a díků ze stran veřejnosti, a proto se vedení nemocnice rozhodlo poděkování oplatit. Vznikl tak zajímavý projekt FN Plzeň pro školáky, který má za cíl dětem na základních školách a nižších třídách gymnázií zpestřit distanční výuku, něco nového je naučit, porozumět tématům, o kterých se třeba běžně ve školách neučí, a zároveň je i nenásilnou formou pobavit. Projekt vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek: „Nemocnice vytipovala několik různých témat, od první pomoci, přes sexuální a rodinnou výchovu, až po hrozbu návykových látek. Děti se také od lékařů a odborníků mohou více dozvědět o kožních znaménkách, či co obnáší práce zdravotní sestry nebo jak funguje fakultní nemocnice jako celek.“

První online hodina proběhla na téma Zdravá výživa, kdy vedoucí nutriční terapeutka vysvětlovala žákům 6. ročníku ZŠ ve Starém Plzenci, jak je důležité mít pestrý jídelníček, co je a co není kvalitní potravina, kladla důraz na hrozbu skrytých cukrů, fenomén fastfoodů a důležitost pitného režimu. Závěrem hodiny nechyběla soutěž a žáci, kteří odeslali správnou odpověď, obdrží zdravou sladkou odměnu. Při dalším zajímavém online setkání lékař psychiatrické kliniky představoval studentům kvarty blovického gymnázia problematiku Poruchy příjmu potravy, kdy se žáci zajímali především o to, jak se nemoc pozná a jak mohou těmto nemocným pomoci.

Atmosféru online hodiny popisuje mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová: „Online hodiny jsou něčím novým, co v nemocnici nikdy nebylo. Děti jsou skvělí posluchači a myslím si, že se původní myšlenka podařila. Hledali jsme témata, která budou děti bavit a jsem přesvědčená, že dle jejich aktivity online hodina svůj účel splnila. Naučila i pobavila.  Děti byly opravdu báječné.“

V tomto týdnu se třídy, které měly o interaktivní výuku s odborníky FN zájem, mohou těšit na téma Péče o zoubky, První pomoc nebo Jak funguje nemocnice, kdy si s dětmi bude povídat sám ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.


Zdroj:

Mgr. Gabriela Levorová

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz