Poslední Zdař Bůh a štola Johannes ukončila sezónu

Poslední „Zdař Bůh“ zaznělo ve štole Johannes v sobotu 30. září. Památka UNESCO na Zlatém Kopci u Božího Daru uzavřela turistickou sezónu 2023. Hornický pozdrav zní rudným revírem Kaff, kde se dobývaly cínové a měděné rudy, od 16. století.

Za uplynulou sezónou se ohlédl jeden z průvodců, Martin Rojovský, který působí ve štole Johannes již desátým rokem. A pan Rojovský říká: „ V roce 2019 bylo naše unikátní hornické dílo společně s dalšími 5 českými památkami Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/ Erzgebirge zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Od té doby zájem o štolu Johannes každým rokem stoupá. V loňském roce jsme se opravdu těsně přiblížili hranici 3000 návštěvníků. I přes složitou ekonomickou situaci nám i letos návštěvníci zachovali přízeň a velice si toho vážíme.“

2020   2200 návštěvníků

2021   2400 návštěvníků

2022   2950 návštěvníků

2023  2750 návštěvníků

S ochrannou přilbou, čelovkou a v gumovým holinkách vstupovali do nitra Krušných hor průvodci s návštěvníky třikrát denně. Jaké dojmy si ze štoly Johannes návštěvníci odnášeli? „Často jsme slýchali: To jsem rád, že nejsem horník. Tady je pořádná zima (pozn. celoročně 7 stupňů Celsia). Tady není nic vidět. Kuriózní byla i poznámka, že tady nemáme wifi. Většina lidí byla na závěr prohlídky z Krušných hor a jejich zachovalých důlních děl prostě nadšena,“ doplňuje Rojovský.

Pro školy, nejen pro studenty geologie, rozšířila štola Johannes prohlídkovou trasu o seznámení s povrchovými haldami, pinkami a odvaly. Studenti měli možnost s kladívkem v ruce analyzovat povrchové vzorky rud.

Štolu Johannes v letošním roce navštívili nejen Češi, ale také turisté z Německa, Holandska, Polska nebo Itálie.

Na podzim, než se štola stane zimovištěm netopýrů, jsou plánovány úklidové a servisní práce tak, aby od května 2024 byla památka UNESCO připravena přivítat první návštěvníky.

Více informací o historii štoly, technologiích i nerostném bohatství Krušných hor naleznete na www.stolajohannes.cz


Zdroj:

Infocentrum Boží Dar

www.bozidar.cz