Jak zvládnout následky dopravní nehody?

Reklama

Dopravní nehoda je nepříjemnou a stresovou záležitostí, která může potkat každého řidiče. Víte, co je třeba při autonehodě nejdříve zajistit? Kdy musíte volat policii? A jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Bezprostředně po havárii je nutné obléknout si reflexní vestu a posádku vozidla dostat do bezpečí. Zpravidla za svodidla či na mez vedle silnice, kde nehrozí zranění od projíždějících automobilů. Ještě než opustíte automobil, zapněte výstražná světla.

Jsou na místě nehody zranění? Okamžitě zavolejte záchrannou službu a poskytněte první pomoc. Pokud jsou zranění vážná, nijak se zraněným nemanipulujte a řiďte se pokyny zdravotního dispečera. Zároveň požádejte někoho z účastníků, aby místo nehody označil výstražným trojúhelníkem.

Po nehodě jsou lidé v šoku. Je proto důležité dbát maximální ostražitosti, zbytečně nevstupovat na vozovku a nevystavovat se srážce projíždějících automobilů. Více informací se dozvíte v článku Jak postupovat při dopravní nehodě.

Jakmile je postaráno o zraněné a místo nehody je řádně označeno, přichází čas na další řešení následků dopravní nehody. Pokud byli na místě zranění, které ošetřovala záchranná služba, vyjíždí na místo nehody také hlídka policie. V případě nehod bez zranění a při malých škodách není nutné policii volat.

Policii voláme v případech, kdy jsou na místě nehody zranění či mrtví nebo pokud došlo ke škodě na cizím majetku mimo účastníky nehody. Účast policie je nutná i v případě, že škoda na jednom z vozidel přesahuje částku 100 000 Kč a účastníci nejsou schopni zajistit plynulost provozu. Její asistence je potřeba, když účastníci nehody nejsou schopni dohodnout se na míře zavinění, popřípadě existuje podezření, že některý z účastníků nehody je pod vlivem alkoholu či drog.

Většina nehod je naštěstí bez zranění a s pouhými materiálními škodami v řádech tisíců. Jedná se především o kolize na parkovištích, ťukance při popojíždění v kolonách či nedání přednosti v jízdě. Většinu těchto autonehod vyřeší účastníci přímo na místě.

Hlavním úkonem je vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Při jeho vyplnění dbejte na detailní popis situace a nezapomeňte uvést veškeré náležitosti. Zároveň místo nehody i poškozené části vozidla nafoťte a zakreslete.

V závěru nezapomeňte uvést míru zavinění a záznam o dopravní nehodě nechte podepsat všemi účastníky nehody. Každý účastník si ponechá jeden záznam jako pojistku pro následné řešení sporů. Pojišťovně podává záznam o nehodě viník dopravní nehody. Následně pojišťovna kontaktuje poškozeného, se kterým vyřídí náhradu škodu.

Pokud si nevíte rady s řešením škodné události nebo postupem při vyplňování záznamu o nehodě, volejte asistenční linku pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení. Jestliže neznáte číslo asistenční linky, volejte Linku pomoci řidičům 1224.

 


Zdroj:
www.vybermiauto.cz

Reklama