Odklad školní docházky

Dobrý den, mám šestiletou dcerku, která by letos měla jít k zápisu. Podle paní učitelky sice v něčem málo pokulhává za ostatními dětmi, ale jinak je prý šikovná a odklad není potřeba. Nechci působit jako nějaká matka kvočna, ale já s paní učitelkou asi tak úplně nesouhlasím. Uvažovala jsem, jestli je dcerka opravdu dostatečně zralá nastoupit do školy, nebo by pro ni byl lepší odklad. Nechci ji ublížit, nechci ji tahat po vyšetřeních. Co s tím mohu dělat?


ilustrační foto

 

Dobrý den. Před nástupem do první třídy by dítě mělo mít základní znalosti, které se učí ve školce. Mělo by mít zájem o počítání, čtení, psaní. Určitě musí být schopno správně se vyjádřit, být samostatné. Určitě bude potřeba, aby dcerka zvládala udržet pozornost, zvládala plnit úkoly podle zadání. Kritériem školní zralosti je také schopnost ovládat své emoce, dodržovat pravidla a zásady školy. Vy, jako matka, své dítě znáte samozřejmě nejlépe, avšak je potřeba si uvědomit, že učitelky ve škole vidí dítě z jiné strany. Zaprvé nejsou emočně zainteresované, zadruhé dítě ve školce musí spoléhat více na své dovednosti. Pokud si však nejste jistá, vyhledejte konzultaci s odborníkem v pedagogicko-psychologické poradně. Tam dokáží posoudit, jestli je případný odklad školní docházky potřeba a vhodný, či naopak.


Na dotaz odpovídá:

Mgr. Wiktoria Fiurášek

První on-line psychologická poradna

www.Mojra.cz


Využijte speciální akce pro MAGAZÍN OKO.

Při objednávce použijte slevový kód „OKO“
a získáte slevu 10 % na služby psychologické poradny Mojra.cz.


Začátek povinné školní docházky

Zápisy do první třídy se neúprosně blíží a řada rodičů řeší, zda je jejich dítě již na tento velký krok připraveno. Někteří rodiče již z popudu školky o odklad školní docházky požádali, jiní váhají. Nejdůležitější je v tuto chvíli spolupráce mezi paní učitelkou a rodiči. Je potřeba si uvědomit, že rodiče své dítě vnímají jinak, často si neumí udržet nadhled, ale co je hlavní, vidí jej v jiném prostředí a v situacích, kdy tam jsou, kdy má dítě pocit bezpečí a nemusí spoléhat tolik na sebe. Naopak ve školce má prostor projevit svou samostatnost, čelí různým sociálním situacím, plní úkoly…

Pokud paní učitelka poukáže na nějakou slabost dítěte, nestavte se hned do obranné pozice, ale zkuste o tom mluvit, ptejte se na to, jak můžete danou oblast zlepšit, trénovat. Přece jen, učitelky znají různé postupy, které dětem mohou pomoci.

Před nástupem do školy by dítě mělo mít základní všeobecný přehled, mělo by se umět samo obléci, zvládat základní hygienu. Dítě by mělo mít správně rozvinutou jemnou a hrubou motoriku – mělo by zvládnout skákat, běhat, stát na jedné noze, udržet rovnováhu, mít správný úchop tužky, nůžek…

Pro posouzení zralosti jsou rodiče s dítětem odesláni do pedagogicko-psychologické poradny. Nemusíte se bát, není to žádný stresující proces. Psycholožka si nejprve promluví s rodičem samotným, ptá se na vlastnosti dítěte atd. Poté hovoří s dítětem, rodič může poslouchat, ale nesmí do jejich hovoru zasahovat. Dítě dostane několik úkolů. I když odklad doporučí, konečné rozhodnutí je na rodičích.

Autor: Mgr. Wiktoria Fiurášek, První on-line psychologická poradna Mojra.cz, www.Mojra.cz