Rozdělení pozemku

Dobrý den, zdědili jsme s bratrem po rodičích velký pozemek, a proto jsme se dohodli, že ho rozdělíme na více částí a některé prodáme. Nechali jsme zpracovat geometrický plán, ale geodet nám řekl, že ještě musíme požádat stavební úřad o souhlas s dělením pozemku. Je to opravdu nutné, mysleli jsme si, že je to naše věc, co s pozemkem uděláme.

ilustrační foto

 

Jako vlastníci samozřejmě můžete naplňovat svá práva, tj. mezijiným se svým majetkem disponovat, ale v zákonem určených případech jsou pro dispozice stanoveny podmínky. Je tomu tak právě třeba v případě rozdělení pozemku, neboť pozemky jsou součástí určitého celku, vlastnické právo zpravidla svědčí více vlastníkům a také příslušný orgán státní správy určuje, jak má daná oblast fungovat, event. jaké jsou záměry do budoucna. Zákon č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), proto v ustanovení § 82 vyžaduje při dělení nebo scelování pozemků vydání rozhodnutí. O to je nutné požádat příslušný stavební úřad. Žádost musí podat všichni vlastníci dotčených pozemků, tedy Vy i Váš bratr.
Stavební úřad pak právě podle toho, jak má daná oblast fungovat, což bývá seznatelné zejména na základě územního plánu, Vaší žádost posoudí a může vydat buď rozhodnutí, kterým určí, za jakých podmínek je rozdělení možné, anebo Vám pouze sdělí, že s rozdělením souhlasí. Bez rozhodnutí či souhlasu stavebního úřadu Vám katastr nemovitostí rozdělení nezapíše.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz