ČEZ jako první česká firma získal certifikát pro své klimatické cíle

Plán Skupiny ČEZ snížit emise z výroby elektřiny na polovinu do roku 2030 posvětila celosvětově uznávaná odborná iniciativa SBTi. Oficiální potvrzení, že deklarované cíle největší české energetiky jsou v souladu s Pařížskou dohodu o omezení globálního oteplování, získal ČEZ jako vůbec první česká firma. Mezinárodní ověření dekarbonizačních cílů čím dál častěji od firem požadují například banky, pojišťovny, ale i investiční fondy.

V loni vyhlášené strategii Vize 2030 se Skupina ČEZ zavázala do konce tohoto desetiletí snížit emise skleníkových plynů ve výrobě o 50 % oproti referenčnímu roku 2019 a stát se klimaticky neutrální do roku 2050. Následně připravila podklady a své cíle zaslala k vyhodnocení a validaci mezinárodní iniciativě SBTi (Science Based Targets initiative), která poskytuje firmám z celého světa odborné posouzení jejich klimatických cílů z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků. Iniciativu SBTi podporují celosvětově uznávané instituce jako Organizace spojených národů či Světový fond na ochranu přírody. Své klimatické cíle má u ní přihlášeno přes 3 000 firem napříč kontinenty.


Verdikt SBTi potvrdil, že plánované dekarbonizační kroky ČEZ splňují podmínky Pařížské dohody o omezení globálního oteplování výrazně pod 2 °C (well-bellow 2 °C). ČEZ se tak stal první českou společností, která se tímto certifikátem může pochlubit.

„Naše cíle v oblasti snižování emisí nyní mají mezinárodně uznávanou validaci. Laicky řečeno, to, že přispíváme ke splnění globálních klimatických závazků a tím ke zmírnění dopadů změny klimatu, už neříká jen ČEZ, ale potvrzuje to i odborná světová komunita. Pro nás je to důležitý signál, že jsme Vizi 2030 nastavili správně,“ říká generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Potvrzení od SBTi je zároveň důležitým ESG ukazatelem: vyžaduje jej čím dál víc finančních institucí, jako jsou banky či pojišťovny, ale i významné investiční domy (například Blackrock, JP Morgan AM, BNY Mellon, Capital Management, Goldman Sachs AM apod.), podílové fondy či akcionáři.

„Přestože získání této validace je důležitý milník, neznamená to, že máme splněno a obrazně si můžeme dát nohy na stůl. Požadavky bank a investorů se neustále zpřísňují a my chceme zůstat mezi nejlepšími. Proto se již nyní připravujeme na krok dva, kdy budeme u SBTi usilovat o posouzení ještě ambicióznějšího záměru, který by splňoval přísnější cíl udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C,“ doplňuje Beneš.

„SBTi je ve svých certifikacích velmi přísná. O to víc nás těší, že jsme tu naši získali rok po vyhlášení nové Vize zaměřené na parametry ESG. Pro naše stakeholdery je to jasný signál, že dekarbonizaci myslíme skutečně vážně,“ říká ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

SBTi u ČEZ posuzovala záměr snižování emisí skleníkových plynů ve všech třech kategoriích. Scope 1 (přímé emise z výroby, průmyslových procesů a dopravních prostředků vlastněných podnikem) a Scope 2 (nepřímé emise spojené se spotřebou nakupované energie – elektřiny, tepla, páry či chlazení, které nevznikají přímo v podniku) ČEZ řeší v rámci plánu snížit emisní intenzitu o více než polovinu, z 0,38 tun CO2e/MWh v roce 2019 na hodnotu 0,16 v roce 2030. V kategorii Scope 3 (nepřímé emise, které se vztahují k aktivitám podniku a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku), chce ČEZ snížit o 30 %.


SBTi – Iniciativa SBTi definuje a propaguje ambiciózní postupy pro stanovení klimatických cílů na základě vědeckých poznatků, poskytuje technickou a odbornou podporu společnostem, které si chtějí klimatické cíle nastavit, a nezávisle tyto navržené firemní cíle hodnotí. V současnosti u SBTi má své klimatické cíle přihlášeno přes 3 200 společností z celého světa.

Iniciativa je výsledkem spolupráce mezinárodních subjektů CDP (nezisková charitativní organizace, která provozuje globální informační systém pro investory, společnosti, města, státy a regiony za účelem řízení jejich dopadů na životní prostředí), Globální dohody OSN (UNGC – pakt Organizace spojených národů, jehož cílem je povzbudit podniky a firmy na celém světě, aby přijaly udržitelná a sociálně odpovědná opatření a podávaly zprávy o jejich provádění.), Světového institutu zdrojů (WRI – globální nezisková organizace, která ve spolupráci s politickými, byznysovými a občanskými lídry zkoumá, navrhuje a implementuje praktická řešení, která zlepšují životy lidí a zároveň umožňují přírodě prosperovat) a Světového fondu na ochranu přírody (WWF – mezinárodní organizace zaměřená na uchování biologické různorodosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů, redukci znečišťování a klimatických změn).

 


Zdroj:

Alice Horáková

tisková mluvčí

www.cez.cz