Festival OKOLO Konventu / 22.–23.6.

Festival umění a řemesel OKOLO konventu probíhá v zahradě a prostorách okolo barokní části klášterního konventu (odtud název). V loňském roce se akce vyzkoušela poprvé a měla velmi dobrou odezvu u vystavovatelů, účinkujících i návštěvníků.

Jeho druhý ročník bude probíhat v pátek 22. a v sobotu 23. června 2018. Rádi bychom přizvali ke spolupráci výtvarníky, řemeslníky, hudebníky i všechny další, kteří by chtěli ukázat své umění.


Kdo se může zůčastnit?

Vítáme výtvarníky (grafika, fotografie, plastika, malba…), divadelníky, muzikanty, tanečníky, řemeslníky (keramika, šperky, textil, dřevo, sklo, květiny, atd…).

 

Co je možné prezentovat?

Výběr vystavovaných prací prosíme volte s ohledem na specifické prostředí živého kláštera. Zvažujte, zda se prezentované práce nemohou dostat do konfliktu s duchovním zaměřením místa.

 

Kde bude akce probíhat?

Prezentace Vašich děl by probíhala pod širým nebem a to na určených zdech, plotech, na mřížích a podobně. Zájemci z řad řemeslníků si mohou pronajmout stánek, nebo si přivézt svůj s sebou. Na místě bude připravené pódium s ozvučením pro vystoupení hudebníků a tanečníků.

Organizátoři přidělí každému vystavujícímu místo, přičemž při jeho výběru budou zvýhodněni dříve registrovaní zájemci.

V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesune do chodeb klášterního suterénu.

Viz orientační plánek v dolní části stránky.

 

Jaký bude harmonogram festivalu?

Příprava jednotlivých míst proběhne v pátek 22.6. od 8:00 hodin a to v režii vystavujících. (Po předchozí domluvě je možné i později.)

Výstavní den začne po oba dny v 10:00 a končit bude v 18:00.

Na noc budou exponáty uloženy v zamčených prostorách.

 

Jaké jsou povinnosti vystavujících?

Dohled nad prezentacemi budou vykonávat sami vystavující, případně se mohou dohodnout na krátkodobém hlídání s organizátory akce. Žádoucí je přítomnost samotných tvůrců.

Instalační materiál si zajistí sami vystavující.

 

Ubytování?

Ubytování si zajistí vystavující sami.

Tepelská kanonie disponuje levným, spartánským ubytováním (noclehárna s palandami), cena 150,- Kč za noc.

V případě zájmu doporučujeme se co nejdříve obrátit na sekretariát kláštera (paní Boková, tel: 353 392 691, sekretariat@klastertepla.cz), případně na nás a my s rezervací ubytování pomůžeme.

 

Jak se přihlásit?

Přihlášení vystavujících probíhá e-mailem na adrese kozakova.klaster@gmail.cz.

Přihlášení musí obsahovat Vaše jméno, telefonní kontakt, přibližné počty, rozměry a charakter děl, případně název prezentovaného projektu. Dále požadujeme jednoduchou ukázku vaší práce (přiložené fotografie, odkaz na webovou prezentaci apod.).

 

Do kdy se mohu přihlásit? Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2018.

 

Jsou vyžadovány nějaké poplatky?

Peníze po vystavujících za účast ani nepožadujeme, ani jim je nenabízíme.

Pouze v případě zájmu o jarmareční stánky je můžeme pronajmout za cenu 350 Kč na oba dva dny.

 

Mohu prodávat?

Svou prezentaci můžete pojmout jakkoli. Nabízí se zde možnost vystavit svoje díla na atraktivním místě veřejnosti, ale můžete akci pojmout jako prodejní, nebo třeba od každého trochu.


Zdroj:

Lucie Toman
výukové programy,
vztahy s veřejností
Hroznatova akademie

Kanonie premonstrátů Teplá.
Klášter 1
36461 Teplá
tel:+420 353 394 463
email: info@klastertepla.cz
https://www.facebook.com/hroznatovaakademie