Pokousání psem a umístění zvířat do útulku

Dne 10.04. 2022 přijala hlídka MP Plzeň oznámení od ženy, která měla obavy ze svého psa. Oznamovatelka strážníkům uvedla, že o den dříve došlo k jejímu napadení a opakovanému pokousání vlastním psem, jako důkaz předložila i lékařskou zprávu.  Strážníci křížence (stáří cca 12 let) nalezli zavřeného v pokoji. Žena uvedla, že se psa natolik obávala, že nebyla schopná jej ani vyvenčit.  Hlídka MP poté psa odchytila a umístila do útulku. Majitelka psa byla poučena o dalším postupu a poplatcích spojených s umístěním psa v útulku. Do útulku byl o den dříve umístěn i pes dovezený z Ukrajiny. Majitelka ukrajinské národnosti, uvedla, že v dočasném bydlišti nemůže mít i svého psa. Z tohoto důvodu byl i tento psík umístěn do Útulku pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici.

Kromě psů byla v útulku přijata i tři koťata. Dvě koťata byla nalezena oznamovatelem před bránou areálu TOPTRANS v Univerzitní ulici.  Třetí kotě bylo nalezeno v ulici Strážnická, kde se choulilo u vstupu do domu. Koťátko bylo asi 5 týdnů staré. Všechna zvířata byla ve špatném stavu, podvyživená, měla průjem a zánět v očích. Případní zájemci o nalezená zvířata se mohou obrátit na webové stránky útulku. https://utulekplzen.cz/ .


Zdroj:

Bc. Andrea Vlčková DiS.

Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz