Stavební zákon

Dobrý den, přišlo nám z katastrálního úřadu vyrozumění, že nemáme v katastru zapsanou kůlnu na zahradní nářadí, abychom to napravili, nebo dají na stavební úřad podnět k zahájení řízení o odstranění stavby. Dali nám na to lhůtu šest měsíců. Četla jsem ale, že byl schválen nový stavební zákon, který je postaven hodně přísně a možnost žádat v případě řízení o odstranění stavby o její dodatečné povolení bude velmi omezené. Můžete nám poradit?

ilustrační foto

 

Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon byl již poslaneckou sněmovnou schválen, ale s účinností odloženou od 1. 7. 2023. Některá ustanovení začnou platit dříve, ale předmětné problematiky se netýkají.
Nová právní úprava reaguje na stávající situaci, kdy množství stavebníků díky délce stavebního řízení začíná stavbu bez jejího povolení a počítá s tím, že bude poté dodatečně povolena. Nově však stavebník, pokud bude chtít stavbu dodatečně povolit, bude muset prokázat, že jednal v dobré víře v to, že realizuje stavbu v souladu se zákonem. O dobrou víru se pak nepochybně může jednat pouze tehdy, pokud stavebník disponuje informací stavebního úřadu o tom, že stavba nepodléhá povolovacímu režimu podle stavebního zákona a posléze se ukáže nesprávnost takové informace nebo jiná nesprávnost.
Podle důvodové zprávy k zákonu se nový režim odstraňování staveb uplatní i na stavby a řízení, zahájená před nabytím účinnosti zákona, pokud nebudou dokončena do 31. 6. 2023.
Pokud jste tedy postavili kůlnu se souhlasem stavebního úřadu a můžete to prokázat, tak by to neměl být problém. Pokud tomu tak ale není a budete žádat o dodatečné povolení stavby, doporučuji vám, abyste to udělali co nejdříve, aby řízení bylo dokončeno do 31. 6. 2023.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz