Kontrola psů

Strážníci z Odboru analýzy a prevence kriminality vykonali v Lobezském parku kontrolu pejskařů a jejich psích kamarádů. Ve čtvrtek 06. 05. 2021, zkontrolovala hlídka MP nejen to, jestli jsou jejich psíci řádně očipovaní, ale i zda majitelé dodržují pravidla, která jsou dána všem pejskařům vyplývající pro ně z městské vyhlášky. Strážníci na majitele psů působili převážně preventivně. Každý majitel pejska, pokud měl vše v pořádku, dostal drobný dárek v podobě kostičky s pytlíky na psí exkrementy. Někteří psíci měli problém s nasazeným respirátorem v kombinaci s uniformovaným strážníkem a odmítali zůstat v klidu, proto bylo nutné v některých případech respirátory na malou chvilku sundat. Psíci si pak vysloužili pochvalu od svých páníčků a někteří od nich dostali i speciální odměnu v podobě pamlsku.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.

Metodik prevence kriminality

Web: www.mpplzen.cz