Světový den hygieny rukou: Výdaje na produkty hygieny rukou meziročně významně vzrostly

Výdeje domácností na koupi prostředků hygieny rukou se v Česku i na Slovensku za uplynulý rok významně zvýšily. Průměrná slovenská domácnost za dvanáctiměsíční období od března 2020 do února 2021 utratila za hygienu rukou více než 17 EUR, průměrná česká domácnost koupila mýdla, gely či ubrousky na ruce v hodnotě více než 380 Kč. Meziročně výdaje průměrné domácnosti v obou zemích vzrostly o více než 70 %. V průběhu posledních měsíců byl nejsilnějším obdobím březen 2020. Nejoblíbenější jsou tekutá mýdla. Dezinfekční gely na ruce, i vzhledem k pandemické situaci, zaznamenaly nejvýraznější meziroční růst na trhu hygieny rukou. Tuhá mýdla a vlhčené ubrousky na ruce se těší větší oblibě na Slovensku než v České republice. Tato zjištění vycházejí ze sledování Spotřebitelského panelu GfK.

Čisté ruce patří k základním hygienickým návykům. Uvědomění si této skutečnosti bylo důležitým poznáním pro vývoj lidstva a velký význam hygieny rukou podtrhla i pandemická situace. Světový den hygieny rukou je stanoven na 5. května.

 

Výdaje na výrobky spojené s hygienou rukou výrazně rostly

Rodiče učí své děti už od útlého věku základním dovednostem a návykům mezi které patří také správné mytí rukou. Mýdlo, coby základní pomůcka je tak běžnou součástí koupelen. Ruce je však třeba udržovat v čistotě také mimo domov a s tím nám zase pomáhají čím dál oblíbenější vlhčené ubrousky a dezinfekční gely na ruce.

Výdaje domácností na koupi výše jmenovaných prostředků hygieny rukou se v České republice i na Slovensku za uplynulý rok významně zvýšily. Průměrná slovenská domácnost za dvanáctiměsíční období od března 2020 do února 2021 utratila za hygienu rukou více než 17 EUR, průměrná česká domácnost koupila mýdla, gely či ubrousky na ruce v hodnotě více než 380 Kč. Meziročně stouply průměrné výdaje na domácnost v obou zemích o více než 70 %.

 

Březen 2020 byl pro nákupy produktů hygieny rukou zcela klíčový

V průběhu posledních měsíců byl pro mýdla, dezinfekční gely a vlhčené ubrousky nejsilnějším obdobím jednoznačně březen 2020. Jen v daném měsíci si některý z těchto produktů koupily více než dvě pětiny českých domácností, přičemž každá z nich v průměru utratila více než 120 Kč. Na Slovensku si v březnu 2020 produkty hygieny rukou pořídila více než polovina domácností s průměrnou útratou 4,50 EUR.

Nejoblíbenější jsou tekutá mýdla. Tekuté mýdlo si z nákupu přineslo více než 80 % kupujících čistících prostředků na ruce. Dezinfekční gely na ruce, které zaznamenaly nejvýraznější meziroční růst na trhu hygieny rukou si zabezpečilo 34 % kupujících. Tuhá mýdla a vlhčené ubrousky na ruce se těší větší oblibě na Slovensku. Všechny typy produktů hygieny rukou však zaznamenaly významný meziroční růst.

 

Které domácnosti utrácejí za mýdla nejvíce?

V České republice za prostředky hygieny rukou utrácejí hlavně rodiny s dospělými členy. Jejich výdaje jsou nadprůměrné zejména u tuhých mýdel a vlhčených ubrousků na ruce. Nadprůměrnou útratu za tekutá mýdla můžeme pozorovat zejména u rodin se školou povinnými dětmi. Domácnosti mladších párů a jednotlivců pak více tíhnou k dezinfekčním gelům.

Na Slovensku utrácejí za hygienu rukou nejvíce rodiny s nejmenšími dětmi. Jejich výdaje jsou nadprůměrné zejména na kategorii tekutých mýdel a dezinfekčních gelů. Dezinfekční gely jsou nadprůměrně zastoupeny také v rozpočtu rodin se středoškoláky. Za vlhčené ubrousky zase utrácejí více mladší jednotlivci nebo páry. Podobně jako v České republice, také na Slovensku vydají na koupi tuhých mýdel v největší míře rodiny s dospělými členy.

 

GfK Spotřebitelský panel

Údaje jsou výsledkem výzkumu metodou Spotřebitelského panelu v období od března 2020 do února 2021. Spotřebitelský panel GfK je kontinuální panelový výzkum založený na detailních informacích o nákupech reprezentativního vzorku českých a slovenských domácností.


Zdroj:

Veronika Némethová

GfK

gfk.com