Pestrá nabídka vzdělání nejen pro zdraví

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovy přináší uchazečům širokou nabídku studijních oborů a dalších vzdělávacích aktivit.

Uchazečům z devátých tříd nabízíme pro školní rok 2021/2022 na SZŠ maturitní obory Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční vyučované v moderně vybavených učebnách. Žáci oboru praktická sestra absolvují praktickou výuku převážně v Klatovské nemocnici, a.s., kde v posledních měsících představovali důležitý pomocný personál v době COVIDOVÉ krize. Pomoc v sociálních i zdravotnických zařízeních zajišťovali také žáci dalších oborů SZŠ. Kromě výše uvedené pomoci se žáci snažili věnovat i distančnímu vzdělávání, které by je mělo úspěšně provést úskalími letošních upravených maturit. Odborný výcvik oborů Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční probíhá v našem nově zrekonstruovaném zařízení.
Dále naleznete stručný přehled volných míst, která jsou vám ještě k dispozici od září 2021!

Máte maturitu nebo vás ještě čeká a chtěli byste pokračovat v novém školním roce ve studiu? Naše škola nabízí vám i dalším uchazečům o pomaturitní studium vzdělání na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Bankovnictví nebo Účetnictví a daně v denní i kombinované formě studia. Dle mínění řady zaměstnavatelů z oblasti peněžnictví i podnikatelské sféry jsou pro ně naši diplomovaní specialisté přínosem. Během tříletého studia absolvují naši studenti 12 týdnů souvislé praxe u různých subjektů. Při ní si zaměstnavatel může dostatečně prověřit praktikanta, který se ve většině případů po absolvování studia stává jejich zaměstnancem. Zároveň si student v průběhu praxe ověří, zda jej tato práce naplňuje a chtěl by se jí i v budoucnu věnovat.

Na tuto VOŠ se můžete u nás připravit studiem na naší Obchodní akademii. Zde si mohou uchazeči vybrat sportovní nebo jazykové zaměření. Zvýšená dotace tělesné výchovy celkem čtyři hodiny týdně se realizuje ve vlastní tělocvičně a dvou nových moderně vybavených hřištích, z nichž jedno má umělé osvětlení. Zájemcům o studium jazyků na OA nabízíme studium tří volitelných jazyků. Všichni žáci studují anglický a německý jazyk a v jazykovém zaměření mají ještě možnost volby třetího jazyka mezi francouzštinou, ruštinou a španělštinou. Studium jazyků je obohaceno o exkurze do zahraničí a praxi v Mnichově. Absolventi Obchodní akademie snadno najdou uplatnění ihned po maturitě, ale díky kvalitní přípravě úspěšně pokračují na vyšších a vysokých školách ekonomického nebo humanitního směru.

Jazyková škola při VOŠ, OA a SZŠ v Klatovech má více než čtyřicetiletou tradici. Vyučují zde pouze plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, pracuje se podle moderních učebnic s důrazem na komunikaci, nižší počet žáků v kurzech umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Škola je vybavena moderní didaktickou technikou. Nabízí kurzy němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny různé pokročilosti, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Škola má právo organizovat státní jazykové zkoušky základní úrovně z německého a anglického jazyka. Hlásit se k nim mohou i zájemci, kteří nejsou našimi žáky, rádi jim poskytneme potřebné informace. Absolvování našich kurzů je dobrou přípravou i ke složení jiných jazykových zkoušek, k přijímacím zkouškám na vysokou školu či k maturitě. Zápis do kurzů se koná opět od září letošního roku. Škola provádí zkoušky „Čeština pro cizince“ určené žadatelům o trvalý pobyt v ČR.

Naši školu mohou navštěvovat zájemci různých věkových kategorii. Pro nejmenší děti ve věku od dvou do šesti let máme volná místa v naší Školičce U Parku. Fungování školičky zajišťují dvě učitelky mateřské školky a dva žáci zdravotnického oboru. Jídlo je připravováno v přilehlé školní jídelně a skladba jídelníčku je průběžně konzultována s pediatrem. Aktivity dětí jsou rozšířeny o výuku anglického jazyka a výtvarné výchovy. Kapacita školičky je 20 dětí.

Dospělým nabízíme celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání například Chůva pro děti, Sanitář, Studium pro asistenta pedagoga.

Pro vzdálenější uchazeče nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže nacházejícím se v klidném prostředí s rozlehlou zahradou a stravování v přilehlé školní jídelně. Nově nabízíme také dietní stravování včetně bezlepkové diety, a to ve spolupráci s praktickým lékařem pro děti a dorost.

Rádi se s vámi setkáme při jakémkoliv studiu. Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách (www.oakt.cz) a na facebooku (www.facebook.com/vosoaszs).