Dohoda o vině a trestu

Dobrý den, když jsem si bral nebankovní úvěr, tak jsem předložil starou pracovní smlouvu, kde jsem měl vyšší příjem, ale přišlo se na to, vyslýchala mě policie pro úvěrový podvod a teď mi přišlo předvolání k soudu, kde je také uvedeno, že je v mé trestní věci možné uzavřít dohodu o vině a trestu. Já jsem se přiznal a chtěl bych to mít vyřízené, ale nechci udělat nějakou chybu. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Možnost uzavření dohody o vině a trestu mezi státem, jako veřejným žalobcem, představovaným státním zástupcem a pachatelem trestné činnosti, tj. obviněným, byla do zákona č. 141/61 Sb., trestního řádu, včleněna již v roce 2012. Již tehdy jsem na tuto možnost upozornil. Nutno ale říci, že se tento institut příliš nevyužíval, podle mého názoru zejména pro zbytečnou složitost celého procesu.
Poslední novelou trestních předpisů, účinnou od 1.10.2020, došlo jednak ke zjednodušení a dále právě také k rozšíření poučovací povinnosti soudu, který musí obviněného na tuto možnost výslovně upozornit (samozřejmě pokud shledává podmínky pro tento postup). Základní podmínkou je, aby obviněný sjednané dohodě rozuměl, zejména tomu, jaká je podstata skutku, který se mu klade za vinu, jaká je právní kvalifikace a jakou zákon stanoví trestní sazbu za tento trestný čin. Dále musí obviněný prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán a že jsou mu známy všechny důsledky sjednané dohody o vině a trestu, zejména ta, že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva na odvolání proti rozsudku, který by soud dohodu schválil. Pokud obviněný způsobil svým jednáním škodu, bývá součástí dohody i ujednání o způsobu náhrady škody.
V případě schválení dohody soud neprování dokazování, záleží na jeho posouzení. Z mého pohledu se jedná o zajímavou možnost, jak zjednodušit celé řízení, když už se do takové situace dostanete. Podmínky eventuální dohody doporučuji projednat s advokátem.
Výše uvedenou novelou byly také zvýšeny hranice škody, což vyvolalo rozporuplné reakce.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz