Rodinná domácnost

Dobrý den, prodávám byt, který jsem zdědil po rodičích a realitní kancelář, která prodej zajišťuje, po mně chce, abych jim předložil písemný souhlas manželky s prodejem. Byt je jenom můj, tak si myslím, že manželka do toho nemá co mluvit. Může to po mě realitka vůbec chtít?

ilustrační foto

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), v platném znění, poskytuje zvýšenou ochranu rodiny, resp. rodinné domácnosti. Její existence je pojmově spjata s existencí manželství. Tvoří ji tedy primárně manželé, zpravidla ale též jejich děti. Vznik a existence rodinné domácnosti vyžaduje splnění některých dalších podmínek. Tou základní je trvalé soužití jejích členů a dále také společné hospodaření.
V § 747 NOZ je pak upravena ochrana rodinné domácnosti, neboť v odst. 1. tohoto ustanovení je stanoveno, zjednodušené řečeno, že pokud je jeden z manželů vlastníkem domu nebo bytu, kde se nachází rodinná domácnost, musí se zdržet všeho, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit. Pokud tak bez souhlasu druhého manžela učiní, může se druhý manžel dovolat relativní neplatnosti takového právního jednání.
To je nejspíš důvodem požadavku realitní kanceláře, která tím chce zabránit tomu, aby prodej mohl být v budoucnosti zpochybněn. Projednejte věc s realitní kanceláří, eventuálně s právníkem, ale neviděl bych v jejich požadavku žádný problém.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz