V Mochtíně je otevřena nová cyklostezka

Nová cyklostezka byla slavnostně otevřena v Mochtíně na Klatovsku za přítomnosti náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka a také starosty obce Mochtín, kde dílčí úsek nové cyklostezky leží. Jde o úsek cyklotrasy č. 305 v celkové délce 832m. Tento úsek byl vybudován mezi obcí Mochtín u bývalého mlýna k silnici vedoucí do obce Újezdec.

Vybudováním této novostavby byla svedena cyklodoprava ze zatížené komunikace I. třídy číslo I/22 na úsek s vyloučeným provozem motorových vozidel. „Dále cyklotrasa pokračuje po již vybudované lesní cestě s omezeným provozem motorových vozidel a napojí se na nadregionální cyklotrasu číslo 38, po které je možné jet na kole až do Klatov,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Původní rozpočet díla byl 7,255 mil. Kč. Využitím recyklátu získaným při opravě Plánické ulice v Klatovech se podařilo ušetřit  1,89 mil. Kč. Celkový náklad na vybudování  cyklostezky činil 5,365 mil. Kč. Plzeňský kraj na vybudování poskytl dotaci ve výši 4,7 mil. Kč.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz