Uznání dluhu

Dobrý den, kolega z práce mi půjčil peníze a měl jsem mu je vrátit do roka. To jsem neudělal. Kolega mi řekl, že ještě počká, ale chce ode mě podepsat nějaké uznání dluhu. Chci mu vyhovět, ale na druhou stranu si zase nechci naběhnout. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

Uznání dluhu je běžný právní institut, sloužící k zajištění pohledávky věřitele. Je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., tedy občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 2053 a 2054, systematicky zařazených v díle 8., nazvaném „Zajištění a utvrzení dluhů“.
Tento název je dle mého dostatečně vypovídající. Význam uznání dluhu je zřejmý z ustanovení § 2053, kde je uvedeno, že uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.
Z toho jednak vyplývá, že uznání dluhu musí být učiněno písemně a dále pak také to, že se tím konstruuje fikce existence a trvání dluhu v době uznání. Pro věřitele význam uznání dluhu spočívá právě v tom, že u soudu, na který by se v případě soudního vymáhání pohledávky obrátil, vystačí s předložením prohlášení o uznání dluhu a dále nemusí prokazovat ničeho, jak by k tomu byl jinak povinen. Vedle toho se uznáním dluhu prodlužuje promlčecí doba, a to ze tří na deset let.
Pokud se Váš kolega spokojí zatím pouze s tím, že si takto zajistí svoji pohledávku, kterou Vy nijak nerozporujete, nevidím důvod, proč mu nevyhovět.
Zákon klade s ohledem na dopad tohoto institutu poměrně striktní požadavky na obsah písemného prohlášení, ale to je spíše věcí věřitele.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz