Podzimní posezení s „Vozíčkáři Plzeň“

Reklama

Dne 9. 11. 2018 uspořádala „Organizace Vozíčkářů Plzeňska“ akci, které se mimo jiné účastnila i Městská policie Plzeň. Podzimní posezení vozíčkářů Plzeňska uspořádala paní Anna Stejskalová v prostorách regionálního dobrovolnického centra Totem.

Metodik prevence kriminality Andrea Vlčková lidem přednesla besedu pod názvem „Jak si nenechat ublížit“ a v krátkosti je seznámila s projekty městské policie ve vztahu k seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům. Také je informovala o  preventivních programech, které jsou součástí projektu „Plzeňská senior akademie“ nebo projektu „Nedám se“. Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci s dalšími organizacemi. Kromě toho se metodička prevence zmínila i o tísňové lince seniorů nebo o akcích pořádaných s BESIP či jinými organizacemi, se kterými Městská policie Plzeň dlouhodobě spolupracuje. Na závěr přednášky si účastníci převzali od městské policie drobný dárek s bezpečnostní tématikou. Podzimní akce se účastnila také náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Bc. Eva Herinková. Občanům přišel zatančit a zazpívat kroužek Boleváček, který zatančil v tradičních plzeňských krojích.


Zdroj:

Vlčková Andrea DiS.

Metodik prevence kriminality MP Plzeň

Tel: 378036931, 777 173 201

Reklama