Karlovarský kraj vyhlásil další dvě veřejné sbírky

Reklama

Vedení Karlovarského kraje se rozhodlo vyhlásit další dvě veřejné sbírky, do nichž mohou zájemci přispět prostřednictvím zapečetěných sběracích pokladniček nebo speciálně zřízených bankovních účtů. První je zaměřena na pořízení zdvihací plošiny pro paní Vlastu Krejčovou z Chebu, která je upoutána na invalidní vozík a bydlí v panelovém domě bez výtahu. Druhá souvisí s realizací unikátního jezdeckého pomníku Karla IV., jenž by v budoucnu mohl zdobit centrum Karlových Varů.

Paní Vlasta Krejčová pracovala v chebské nemocnici, kde se více jak padesát let starala o druhé s plným nasazením, a to dokonce i v důchodovém věku. V roce 2018 prodělala dvě ortopedické operace, při nichž došlo k progresi jejího páteřního onemocnění, a ochrnula. Ačkoliv je plně odkázána na invalidní vozík a již nikdy nebude chodit, velice ráda by se vrátila do nemocnice alespoň na zkrácený úvazek a opět žila hodnotným životem. Bydlí však ve třetím podlaží panelového domu bez výtahu a je doslova uvězněna v bytě mezi čtyřmi stěnami. „S kolegy ve vedení Karlovarského kraje jsme se proto rozhodli, že vyhlásíme veřejnou sbírku, prostřednictvím níž bude možné přispět na pořízení zdvihací plošiny, která by paní Vlastě nahradila chybějící výtah. Lidé mohou finanční prostředky vložit do zapečetěné sběrací pokladničky umístěné na recepci krajského úřadu. Pokladnička bude k dispozici rovněž na akcích pořádaných Karlovarským krajem a přispět lze také na speciální bankovní účet, jehož číslo je 123-1175490237/0100,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Druhá sbírka souvisí s vytvořením unikátní sochy Karla IV. od známého akademického sochaře Michala Gabriela pro centrum Karlových Varů. Návrh jezdeckého pomníku z nerezových lamel vzešel ze soutěže, kterou u příležitosti oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře uspořádal Rotary klub ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary. „Na základě uzavřeného memoranda mezi Karlovarským krajem, městem Karlovy Vary, Rotary klubem a profesorem Michalem Gabrielem jsme se zavázali, že  vyhlásíme veřejnou sbírku na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu. Zájemci, kteří chtějí podpořit vznik této jedinečné sochy, mohou stejně jako v předchozím případě navštívit recepci krajského úřadu, kde pro ně bude připravena sběrací pokladnička. Vozit jí budeme také po krajských akcích. I pro tyto účely jsme zřídili speciální bankovní účet s číslem 123-1175160297/0100, kam je možné vkládat finanční prostředky. Všem dárcům dopředu velice děkujeme,“ doplnil Petr Kubis. Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.jezdeckasocha.cz.


Zdroj:

Mgr. Veronika Svobodová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz

Foto:

www.jezdeckasocha.cz

Reklama