Setkání dětských světů tentokrát v pravěku

Reklama

Tradiční akce, kterou už poosmé pořádalo hejtmanství pro děti z dětských domovů a děti z řad nejširší veřejnosti, aby si užily zábavu, dobrodružství a třeba se i něco nového naučily, se letos uskutečnila v Hradci u Stoda v areálu dětského tábora Lomíček. Tentokrát se děti vypravily do pravěku a vyzkoušely si, jaký byl život v jeho jednotlivých etapách.

Celodenní program byl opravdu nabitý, po oficiálním zahájení, kdy se slova za Plzeňský kraj ujal náměstek hejtmana Ivo Grüner, vystoupil zpěvák Martin Harich. Po koncertu si děti nenechaly ujít autogramiádu a mnohé si odnesly i fotku s talentovaným mladíkem.Také letos si zúčastněné domovy připravily zajímavá vystoupení, která byla plná tance, hudby a zpěvu i dramatických přednesů. Celým zábavným programem provázel moderátor Hitrádia FM Plus Jakub Rada společně s mladým moderátorem Albínem Augustýnem Balátem, který vyrůstal v dětském domově ve Staňkově.

Celodenní program proběhl za zvuků pravěké hudby, připraveny byly také ukázky sokolnictví či provazochodectví. Na děti čekaly úkoly, za jejichž splnění získaly vzácný kamínek. Soutěž o tento kamínek provedla děti jednotlivými epochami doby pravěku. Doba kamenná představila lov kamenem a oštěpem nebo střelbu z luku. Doba bronzová výrobu pravěkého šperku, doba železná zase otestovala um na lanových aktivitách. Ke všem disciplínám byla připravena také pravěká škola se zvuky zvířat, ukázkou uzlování nebo kurzem přežití.

„Jsem velmi rád, že tato akce umožní dětem z řad veřejnosti poznat v nezávazné formě mnohdy hendikepované děti z dětských domovů, s nimiž se běžně nesetkají. Tato vazba je pro obě strany přínosná. A jako kraj se snažíme podporovat vztahy a pospolitost mladé generace,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Setkání dětských světů v pravěku, které se uskutečnilo také letos díky finanční podpoře společnosti NET4GAS, pořádal Plzeňský kraj pro všechny děti, ale i jako poděkování všem, kdo se o děti v krajských zařízeních starají. Mediálním partnerem letošního ročníku bylo Hitrádio FM Plus.

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

 

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676

e-mail: eva.mertlova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Reklama