Noví strážníci. Cvičení pořádkové jednotky MP. Odchyt zvířat

Reklama

Vítanou posilou jsou pro městskou policii čtyři noví strážníci, kteří si v pátek dopoledne převzali  slavnostně z rukou zástupce velitele městské policie Mgr. Marka Šilhana služební průkazy, odznaky a  osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti, které je potřebné k výkonu povolání strážníka.  Noví strážníci posílí  počet městských policistů na Lochotíně, Slovanech a  v centru města.

Čtveřice nových posil absolvovala úspěšně zkoušku z odborné způsobilosti před komisí složené ze zástupců ministerstva vnitra.

Při zkoušce z odborné způsobilosti museli  všichni prokázat znalost zákona o obecní policii, trestního zákona, zákona o obcích a množství jiných právních norem. Jako strážníci – čekatelé si prošli střeleckým výcvikem a fyzickou průpravou.  Součástí nezbytné přípravy byl rovněž kurz sebeobrany.

Městská policie stále přijímá nové uchazeče o povolání strážníka. Základní informace o povolání, podmínkách přijetí, odborné přípravě, najdou zájemci na webových stránkách:  www. mpplzen.cz.


Pořádková jednotka Městské policie Plzeň a psovodi  nacvičovali v tomto týdnu – v úterý a ve čtvrtek v prostorách areálu DEPO 2015.

Na programu cvičení byl nácvik několika různých modelových situací. Jedna z nich byla zaměřena na zajištění agresevního pasažéra uvnitř autobusu MHD a bezpečnosti cestujících.

Městská policie touto  cestou  děkujeme  vedení  DPmP za  zapůjčení  autobusu,  společnosti  DEPO 2015 za  možnost  provést  cvičení  v jejich  prostorách  v Presslově  ulici  a  vedení  Bezpečnostně  právní  akademie  v Plzni  za účast  jejich studentů  na  tomto  cvičení.


Pracovníci pobočky Zoologiké a botanické zahrady města Plzně – Akvatera na Palackého náměstí se starají  o dvě zvířata, která tam ve čtvrtek odpoledne přivezli strážníci ze  skupiny pro odchyt zvířat.

Pavouka- sklípkana nalezl zaměstanec plzeňské pobočky  státního podniku. Byl  v balíku, který nebyl nikterak označen adresátem ani odesílatem.

Druhým zvířetem byla želva žlutolícá. Našla se  na základě předchozího přijatého telefonického oznámení v Šeříkově ulici.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Reklama