Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?

Voda není jen životadárná tekutina, ale také klíčová surovina, bez níž se ve své výrobě neobejde žádná firma. To s sebou přináší vysoké nároky na péči o ni. „A důležitý není jen primární efekt – tedy množství vody, které se uspoří. Neméně důležitá je také její kvalita pro daný průmyslový proces nebo pro určitou technologii. Používání nevhodné vody páchá obrovské škody, které jsou zpočátku skryté,“ říká Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit, jež se specializuje na poradenství a řešení v oblasti dodávek vody pro průmysl. Která průmyslová odvětví mají specifické požadavky na množství a kvalitu čiré kapaliny?

Potravinářský průmysl

Na kilogram hovězího masa je třeba přes 15 tisíc litrů vody, čokoláda „spotřebuje“ ještě asi o dva tisíce litrů více, jeden šálek čaje rovná se 27 litrům… Údaje, které zveřejnil britský list The Guardian, vypovídají o obrovských nárocích na množství vody při výrobě potravin. „Zejména oplachové vody se vyplýtvá velké množství. Pokud do výrobních procesů zapojíme její úpravu, filtraci a další technologie, můžeme spotřebu hodně omezit,“ říká Miroslav Maňásek. Potravinářství navíc patří, společně s farmaceutickým či elektrotechnickým průmyslem, k oborům, pro které je rovněž zcela zásadní správná kvalita vody. Specifické požadavky mají pivovary, většina z nich proto disponuje vlastními zdroji vody a zaměřuje na ně velkou pozornost. Výroba piva je kromě toho extrémně náročná také na množství vody.

Papírenský průmysl

Velké papírny pro svou činnost potřebují ještě více vody než pivovary, z tohoto pohledu je papírenský průmysl na vrcholu pomyslného žebříčku. Voda je zapotřebí zejména pro praní, filtraci, bělení či tvarování, na jeden kilogram papíru se spotřebuje 300 litrů. Papírenský komplex ve Štětí, největší svého druhu v Česku, proto využívá jako zdroj vodu z Labe.

Chemický průmysl

Také polohu velkých chemiček často určují vodní toky, chemický průmysl je dalším odvětvím s výraznými nároky na spotřebu vody. Využívá se jak pro samotnou výrobu produktů, tak k chlazení nebo praní plynů. Vzniká tak velké množství odpadní vody, která často bývá vhodná k recyklaci. Dle publikace Voda a průmysl vydané v rámci projektu EnviMod byl chemický průmysl v EU identifikován jako odvětví s nejvyšším potenciálem úspor vody – více než 50?%.

Energetický průmysl

Obrovské množství vody se odpaří při jejím chlazení ve speciálních věžích. „V některých případech pomůže změna technologie chlazení,“ uvádí Miroslav Maňásek, podle kterého jsou pro management vody v energetice zásadní především efektivita nakládání s ní a využívání tekutiny v odpovídající kvalitě.

Právě „špatná kvalita“ vody je v průmyslu podle Miroslava Maňáska ještě větším problémem než plýtvání, a to i v souvislosti s využíváním moderních technologií. „Zejména velcí odběratelé se již snaží šetřit, často ale nekladou takový důraz na kvalitu vody a její měření. Nesprávně upravená voda přitom může zničit stroje a technologie za miliony,“ říká Miroslav Maňásek.


Zdroj:

Aspen.pr (Aquarex Waterprofit)