Opilý muž spal na ulici s dítětem

Reklama

Muž s více jak dvěma promile alkoholu v dechu spal na ulici s 6letým synem.

Dne 19. 5. 2020 ve 02:52 hod. byla hlídka MP Plzeň – Bory vyslána do Stehlíkovy ulice v Plzni, kde u vstupních dveří pod zděným přístřeškem budovy (Fakulty pedagogické ZČU), nalezli spícího dospělého muže s malým dítětem. Muž uvedl, že zde se svým synem (ročník 2014) nouzově přespává, neboť došlo mezi ním a manželem jeho matky ve večerních hodinách předešlého dne k hádce a nemohli u ní momentálně zůstat. Při komunikaci s uvedeným mužem bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu, proto byl vyzván k orientační dechové zkoušce. Provedená zkouška potvrdila u zmíněného muže množství 2,66 promile alkoholu v dechu.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, věku přítomného chlapce a situaci, v jaké se oba nacházeli, byla na místo přivolána PČR. Hlídka PČR v součinnosti s hlídkou MP následně rozhodla o předání dítěte do péče jeho babičky. Ta uvedla, že po slovní rozepři otce dítěte s jejím manželem bez vysvětlení odvedl ve večerních hodinách svého syna neznámo kam.

Hlídka PČR si muže ponechala na místě k dalším úkonům, jelikož zde vzniklo podezření z  protiprávního jednání spočívajícího v ohrožování výchovy dítěte.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz

Reklama