Hejtmanka Jana Vildumetzová diskutovala s podnikateli

Reklama

Třicítka podnikatelů a představitelů firem využila možnosti setkat se s hejtmankou Karlovarského kraje a diskutovat s ní o problémech našeho regionu. Debatu uspořádala Krajská hospodářská komora společně s Karlovarským krajem.

Diskuze (ilustrační foto)

 

V úvodu hejtmanka informovala zaměstnavatele o tom, že se kraji podařilo vyjednat otevření pobočky policejní školy na ISŠTE v Sokolově od nového školního roku, což by mohlo řešit v příštích letech nedostatek policistů v našem a dalších krajích. Připomněla také chystanou stavbu zkušebního centra BMW Group na Sokolovsku, kterou v uplynulých dnech potvrdila vláda. Zmínila také problém s programem RESTART, který by měl pomoci rozvoji kraje coby strukturálně postiženého regionu: Podmínky v jednotlivých výzvách k čerpání dotací však nejsou pro žadatele z řad měst, obcí či podnikatelů většinou splnitelné.

Podnikatelé se zajímali o to, jak kraj bude postupovat v oblasti učňovského školství, protože firmy trápí velký nedostatek vyučených zámečníků, svářečů a dalších profesí. Hejtmanka upozornila, že se oborová struktura středních škol nastavuje ve spolupráci s tripartitou a Krajskou hospodářskou komorou a vyzvala podnikatele, aby společně s krajem vytvořili takový systém podpory žáků v učňovských oborech, který povede ke zvýšení zájmu o budoucí uplatnění v těchto oblastech.

Zástupce společnosti Autobusy Karlovy Vary poukázal na problematiku navýšení mezd řidičů, které řešila s vládou Asociace krajů ČR. Hejtmanka Jana Vildumetzová připomněla, že krajům jde především o systémové financování navyšování mezd ze strany státu. Dále také informovala, že kraj připravuje soutěže na zajištění základní dopravní obslužnosti. Půjde o desetiletý kontrakt, do kterého budou zahrnuti i malí dopravci z našeho regionu.

Dalším tématem se stal chystaný zápis lázeňských měst z regionu na Seznam světového dědictví UNESCO. Hovořilo se o přínosu zápisu v oblasti cestovního ruchu, o tom, jaké změny k lepšímu potřebují Karlovy Vary, ale rovněž další města. Hejtmanka vyjádřila znepokojení nad tím, že přípravy zápisu probíhají se zpožděním. Řeč byla i o možné spolupráci kraje s jednou z vietnamských provincií. Podle předsedy Krajské hospodářské komory Josefa Ciglanského šlo během jednání o dovoz pracovní síly z Vietnamu, nicméně problém je v obtížném získávání víz pro budoucí zaměstnance. Proto kraj podepsal společné memorandum, aby bylo možné situaci řešit.

Představitelé lázeňských provozů z Mariánských Lázní se zajímali o další osud projektu Ukrajina. „My přece chceme české lékaře v našich zdravotnických zařízeních, ale v současnosti bohužel nejsou. Proto stojíme o to, aby zde mohli pracovat lékaři a další zdravotníci z Ukrajiny. Musí pracovat pod odborným dohledem a do roka mít hotovou aprobační zkoušku, která je velmi náročná. Bez zahraničních lékařů by měla problém s provozem některých oddělení nejen Karlovarská krajská nemocnice, ale zdravotnická zařízení v řadě dalších krajů. U nás to platí i pro lázeňské domy,“ zdůraznila hejtmanka a dodala, že ministerstvo zdravotnictví na základě apelu krajů projekt Ukrajina zachová.

Mluvilo se i o situaci v porcelánkách a keramickém průmyslu, o možnosti větší propagace našeho kraje jako regionu skla a porcelánu, o změně oborů a názvu současné Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech. Hejtmanka také připomněla náklady kraje na navýšení platů středního zdravotnického personálu a investice, které kraj realizuje v oblasti zdravotnictví.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama