Dotace od kraje

Reklama

Karlovarský kraj vyhlásí nový dotační program na obnovu místních komunikací.

Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválila vyhlášení nového dotačního programu na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018. O dotaci budou moci žádat všechny obce na území našeho regionu. Příjem elektronických žádostí je naplánován v termínu od 16. do 31. července.

ilustrační foto

 

„Tento dotační titul vznikl na základě požadavků starostů, se kterými se setkávám při svých návštěvách obcí. Hlavně menším obcím chybí na opravy místních komunikací peníze v rozpočtu. Chceme jim tímto způsobem pomoci a podpořit je ve snaze o zlepšení stavu silnic,“ vysvětlila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Pro letošní rok bylo z rozpočtu Karlovarského kraje na tyto účely vyčleněno celkem 5 milionů korun. „Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí dosáhnout 250 tisíc korun včetně DPH. Věřím, že s pomocí krajského příspěvku dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury v obcích a k vytvoření bezpečnějších podmínek pro účastníky silničního provozu,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Dotace může být investičního i neinvestičního charakteru a lze ji použít výhradně ke zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací v územním obvodu Karlovarského kraje. Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu pak smí činit maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů, což znamená, že žadatel musí mít zajištěné spolufinancování projektu.  Příspěvek bude možné čerpat i na již započaté akce. Pravidla dotačního programu budou uveřejněna na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.


Zdroj:
Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama