Kraj došel k dohodě s vedením města Karlovy Vary. Císařské lázně chce opravit co nejrychleji

Reklama

Kraj zahájí revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech bez toho, aby součástí projektové dokumentace byl multifunkční sál, jenž nemá v současnosti požehnání památkářů. Město mezitím nechá připravit projektovou dokumentaci k sálu, který by mohli využívat například karlovarští symfonici, získá pokud možno kladné stanovisko orgánu památkové péče a bude mít připraveny finance na vybudování sálu. Jeho vestavbu by kraj v budoucnu začlenil do některé z etap revitalizace. Na dnešním společném jednání radních Karlovarského kraje a města Karlovy Vary s účastí krajských a městských zastupitelů, zástupců památkářů, vedení Karlovarského symfonického orchestru a dalších hostů se na tom dohodla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s primátorem krajského města Petrem Kulhánkem.

„S revitalizací začneme co nejdříve. Necháme přepracovat projektovou dokumentaci, z níž se vyjme multifunkční sál, což může trvat okolo tří měsíců. Vzhledem k tomu, že máme pravomocné stavební povolení, můžeme vyhlásit nové výběrové řízení. Pokud se nikdo neodvolá, tak bychom opravdu  revitalizaci mohli po 18 letech zahájit,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová. Podle ní kraj hned po ukončení filmového festivalu na počátku července letošního roku začne řešit největší problémy havarijního stavu budovy, jako je zatékání z kanalizace, zabezpečení anglických dvorků proti zatékání srážkové vody a odstranění degradovaných omítek.

Vedení města využije skicu architekta Tomáše Dohnala, na základě které nechá vypracovat projektovou dokumentaci k vestavbě multifunkčního sálu. „Město dostane pověření od Karlovarského kraje k zpracování projektové dokumentace a k jednání s památkáři, abychom byli připraveni předložit kraji v průběhu rekonstrukce možné technické řešení koncertního sálu. Půjde o úpravy 2. a 3. nadzemního podlaží, abychom se vyhnuli masivním zásahům do konstrukcí. Sál bude mít necelých 500 míst a pódium pro zhruba pro 80 hudebníků. Je to daleko méně invazivní řešení, myslím si tedy, že to bude i schůdnější pro orgán památkové péče,“ uvedl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Jak zdůraznila hejtmanka, skvostem Karlovarského kraje nejsou jen Císařské lázně, ale i Karlovarský symfonický orchestr: „V případě, že město získá kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče, a to asi nebude jednoduché, připraví smlouvu o finančních prostředcích, které vynaloží na vybudování koncertního sálu, a bude platit jeho závazek, že se s krajem bude z poloviny dělit o budoucí provozní náklady, tak je kraj připraven dostát dohodě a koncertní sál nechat v Císařských lázních vybudovat,“ potvrdila hejtmanka. Společně s primátorem také ocenili, že se jednání neslo ve věcném duchu.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama