Zákaz činnosti

Dobrý den, při jízdě autem mě kontrolovala policie a nadýchal jsem. Dostal jsem pokutu a zákaz činnosti. Trest jsem přijal, ale autem potřebuji jezdit každý den do práce, protože bydlíme mimo město a vozil jsem do práce i rodinu. Řekli mi, že mohu žádat o vrácení řidičáku dřív, tak se chci zeptat, jak to mám udělat a kdy mohu požádat, abych měl řidičák co nejdřív.

ilustrační foto

 

Nenapsal jste, jestli o zákazu činnosti rozhodl správní orgán, tedy příslušná přestupková komise nebo soud. Podle uložení pokuty usuzuji na správní orgán, ale v postupu žádné podstatné rozdíly nejsou.

Žádost se podává u toho orgánu, který o Vašem trestu rozhodl, a to zásadně po uplynutí poloviny výkonu trestu zákazu činnosti, neboť to je jedna z podmínek pro to, aby se orgán žádostí vůbec zabýval. Dále je pak vhodné přiložit listiny o skutečnostech, na které se odvoláváte, tj. potvrzení o zaměstnání mimo bydliště, a to jak u Vás, tak případně u dalších členů rodiny, doklady o splnění dalších povinností případně trestů, tedy ve Vašem případě zaplacení pokuty, aby orgán měl dostatek podkladů pro to, aby Vaší žádosti mohl vyhovět.

Orgány nemají povinnost Vám vyhovět a v případě správního orgánu není ani možné proti zamítavému rozhodnutí podat opravný prostředek.

Řízení před soudem je poněkud formálnější a soud zpravidla za účelem projednání návrhu nařizuje jednání, na kterém vydá rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek. Zpravidla také stanoví zkušební dobu.

V případě nejasností doporučuji raději vše projednat s právníkem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz