Vypořádání mezi bývalými manžely

Dobrý den, před sedmi lety jsme se rozváděli, na všem jsme se dohodli, manžel mě vyplatil z bytu a já jsem se odstěhovala k rodičům. Teď jsem si požádala o přidělení bytu, ale sdělili mi, že byt mám, že nesplňují podmínky pro přidělení. Zjistila jsem, že v katastru nemovitostí jsem skutečně stále zapsána jako spoluvlastník bytu s bývalým manželem. Můžete mi poradit jak mám postupovat?

ilustrační foto

 

Pokud jste měli byt ve společném jmění manželů (sjm), tak příslušný zákon, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) v zájmu právní jistoty stanoví, konkrétně v ustanovení § 741, tzv. fikci vypořádání. To znamená, že pokud do tří let od zániku sjm nedojde k vypořádání toho, co bylo dříve součástí sjm, platí mezi jiným to, že nemovité věci jsou ve vlastnictví obou. Z toho je třeba vycházet, neboť zápis v katastru je potřeba uvést do souladu se skutečným stavem, což je nejjednodušší provést v součinnosti s bývalým manželem tzv. souhlasným prohlášením, které podáte na katastr. Po zápisu pak můžete se svými podíly disponovat tak, abyste naplnili původní dohodu. Ta už být použita nemůže, právě s ohledem na uvedenou fikci vypořádání.

Uvedený postup je v zájmu bývalého manžela, a proto předpokládám nezbytnou součinnost, ne-li přímo aktivitu z jeho strany. Přesto doporučuji věc konzultovat s právníkem, a to i za účelem stanovení optimálního způsobu dořešení celé věci, zejména s ohledem na daňové povinnosti.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz