Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji.

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.
V 9. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1378 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje vzestup o 25,3 %. Ve všech věkových skupinách došlo k vzestupu počtu onemocnění, nejvyšší nárůst počtu nemocných (+51,5 %) je evidován opět ve věkové skupině školních dětí 6-14 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 9.KT 2018

 

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 9. kalendářním týdnu 2018 v okrese Sokolov (1608 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (1257 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb byla nemocnost 1289 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech okresech, a to v okrese Karlovy Vary (o 32,0 %), v okrese Sokolov (o 40,2 %) a v okrese Cheb (o 4,6 %).

Graf č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 09.KT 2018

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 9.KT)

 

V 9. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 20 nových potvrzených případů chřipky.
V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 66 potvrzených případů chřipky (46 z okresu Karlovy Vary, 6 z okresu Sokolov a 14 z okresu Cheb), a to 5 ve věkové skupině 0-5 let, 8 ve věkové skupině 6-14 let, 3 ve věkové skupině 15-24 let, 15 ve věkové skupině 25-64 let a 35 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 34 případů bylo zaznamenáno u žen a 32 případů u mužů. Sedm případů onemocnění bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 7x chřipka A, 14x chřipka A(H1N1) a 45x chřipka B (z toho 1x potvrzena linie Yamagata). V 10 případech (4x muž – 60, 2x 64, 75 let a 6x žena – 55, 65, 69, 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 12 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 24 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 20 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 3 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 23 pacientům byla podána antivirotika. Ve 4 případech byli pacienti v předchorobí očkováni proti chřipce, v 56 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a v 6 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.
I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,04 % (data nejsou kompletní).

 

V Karlových Varech dne 02.03.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického

Foto: ilustrační