Ministryně práce a sociálních věcí prohlubuje spolupráci s kraji

Včerejšího dne se ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová zúčastnila jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky (AK ČR) pro sociální věci. Uskutečnilo se v Čeladné na Frýdecko-Místecku a jedná se o další z pravidelných setkání, které navazuje na setkání vlády s hejtmany, kde byla krajům přislíbena intenzivnější komunikace a pomoc v otázkách, jež řeší.

 

ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová

 

„Je mi jasné, že když budeme chtít něco smysluplného dokázat v oblasti, v níž se prolíná sociální a zdravotní problematika, je nutné se o tom bavit s kraji, které se reálně touto problematikou zabývají,“ řekla ministryně Němcová. „Dnes jsme například hovořili o otázkách týkajících se sjednocení softwarových systémů, evropských fondů a také o koordinaci sociálních služeb,“ dodala.

 

Nejprve ministryně představila aktuální agendu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a následně vyslechla nejpalčivější otázky přímo od zástupců krajů, kteří mají sociální záležitosti na starosti. Z jednání vyplynulo pro ministerstvo několik nových úkolů. Zástupci krajů a ministryně se např. shodli, že by se měly sjednotit softwarové systémy. V současné době neexistuje jednotné vykazování pro systémy, na kterých běží softwary, přitom náklady na ně činí zhruba 15 miliard korun. MPSV a kraje proto budou na sjednocení spolupracovat.

 

Zlepšit by se měla také koordinace sociálních služeb. Ve spolupráci s kraji by měla být vytvořena jednotná síť sociálních služeb a následně upraveno také financování. Ministerstvo a kraje budou i nadále jednat o standardech sociálních služeb. Společně chtějí postupovat při řešení potíží dětí, které se ocitnou v krizových situacích. „Budeme se snažit zajistit a společně s kraji financovat nadregionální síť pro lidi s autismem,“ prohlásila ministryně.

 

Během jednání také padla otázka financování z evropských fondů. „Prodiskutovali jsme návrhy na přesměrování výzev MPSV, tak aby kraje mohly evropské peníze využívat smysluplněji,“ uvedla dále ministryně. „Představitelé krajů naše dnešní jednání ocenili. Navíc vznikla úzká skupina zástupců z krajů, s níž se společně sejdeme ještě v březnu,“ uvedla Jaroslava Němcová, podle níž tak ministerstvo konečně po době, kdy se za předchozího vedení s kraji nejednalo tak intenzivně, nastavilo pravidelná setkávání a těsnější spolupráci.

 


Zdroj:

Vladimír Řepka
tiskové oddělení

www.mpsv.cz