Střední odborná škola stavební v Karlových Varech

Střední odborná škola stavební v Karlových Varech je jednou ze škol zřizovaných Karlovarským krajem a má dlouholetou tradici výuky řemeslných oborů, o něž je na trhu práce trvalý zájem. Žáci učebních oborů Zedník, Truhlář, Instalatér či Strojní mechanik se teoreticky připravují na výkon své profese v moderně vybavených učebnách, mají možnost využívat školou propůjčené učebnice, pracovat s počítači a další technikou.

Praktická část jejich přípravy je realizována na pracovištích odborného výcviku, a to ve školních dílnách s potřebným vybavením nebo na sjednaných pracovištích konkrétních firem, s nimiž škola spolupracuje. Díky cílevědomé práci pedagogických pracovníků školy jsou žáci dobře připravování na své uplatnění po úspěšném ukončení vzdělávání a obdržení výučního listu. O kvalitě přípravy svědčí také úspěchy, kterých reprezentující žáci dosahují v řadě odborných soutěží. Škola navíc umožňuje těm, kteří chtějí dále zvyšovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti, pokračovat v nástavbovém studiu oboru Podnikání, kam se pravidelně hlásí absolventi učebních oborů i z jiných škol.

SOŠ stavební  poskytuje také příležitost ke studiu v oboru Stavebnictví, který má již několik let ve svém portfoliu a o nějž postupně roste zájem, neboť představuje perspektivní uplatnění. Žáci jsou vyučováni moderními metodami, ve větší míře jsou vedeni k využívání informačních a komunikačních technologií, jejich studium se realizuje různými formami včetně exkurzí a odborné praxe. Od 1. ročníku jsou vybaveni tablety, s nimiž mohou při výuce efektivně pracovat, a dle zadání zejména odborných učitelů se mohou věnovat individuální práci. Někteří absolventi tohoto oboru po získání maturitního vysvědčení nastupují do stavebních firem, často i do těch, kde konali odbornou praxi a vytvořili si během ní určité renomé. Jiní pokračují ve studiu na vysokých školách v Praze, v Plzni a jinde a završují zdárně vysokoškolské vzdělávání. Najdou se i tací, kteří nacházejí uplatnění v zahraničí.

SOŠ stavební v Karlových Varech je škola, která má nejen velmi dobré materiální vybavení, ale především kvalifikovaný, vstřícný a obětavý pedagogický sbor, jehož členům záleží na odpovědném výkonu a odpovídajících výsledcích žáků, které vzdělávají.

_____________________________

 

Střední odborná škola stavební byla založena v roce 1982. Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem. Studenti zde neplatí žádné školné. Teoretická výuka probíhá v budově na Sabinově náměstí 16.

Odborná praktická výuka probíhá v budově nedaleko od školy na adrese Stará Kysibelská 77 a 75 v Karlových Varech Drahovicích (vedle nákupního střediska Penny Market).

Škola nabízí ubytování rodinného typu ve vlastním Domově mládeže pro své žáky, ale také pro žáky jiných středních škol a VOŠ. Pro žáky VOŠ je ubytování formou vysokoškolské koleje. Činnost a organizaci života na DM zabezpečují pedagogičtí pracovníci- vychovatelé(ky).

__________________________

 

Kontakt na školu (útvar teoretické výchovy):

adresa: nám. K. Sabiny 159/16,  Karlovy Vary 360 01

telefony na:

  • sekretariát – 35 33 628 11
  • ředitel – 35 33 628 13
  • osobní oddělení – 35 33 628 16
  • účtárna – 35 33 628 14

E-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz

Kontakt na pracoviště (útvar praktické výuky):

adresa: Stará Kysibelská 75,77 Karlovy Vary – Drahovice 360 09

telefon: 35 32 36 231-2

E-mail: upv@stavebniskolakv.cz

 

www.stavebniskolakv.cz