Malá senior akademie

Beseda pro seniory ve FN Plzeň-Bory – Malá senior akademie.

Městská policie Plzeň zahájila počátkem ledna spolupráci s FN Plzeň – Bory  a realizuje zde sérii přednášek zaměřujících se na problematiku seniorů ve vztahu k aktuálním trendům kriminality a vzniku možných krizových životních situací na území města Plzně. Metodici prevence kriminality Andrea Vlčková a Bc. Karel Zahut pokračují se sérií přednášek na dalším oddělení POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ PÉČE, kde sdělují občanům důležité informace, které se týkají Městské policie Plzeň, tísňové linky seniorů a projektů určených pro seniory. Seniorům představili projekty, které strážníci pro veřejnost realizují. Například jim představili „Plzeňskou senior akademii“ a projekt „Nedám se“, které jsou realizovány ve spolupráci s dalšími organizacemi. Při přednášce byla městská policie pochválena za pomoc starším manželům, kdy jeden z partnerů upadl a druhý jej nemohl zvednout. Manželům byla poskytnuta pomoc od strážníků z obvodního oddělení MP Plzeň – Bory. Touto cestou jim seniorka chtěla poděkovat.

 

Strážníky a seniory přivítala paní manažerka pro vzdělávání, zástupkyně náměstkyně ošetřovatelské péče paní Mgr. Bc. Světluše Chabrová a vrchní sestra oddělení paní Mgr. Jana Kašpárková.

 


Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality

Městská policie Plzeň

Odbor analýzy a prevence kriminality

Perlová 3

301 00  Plzeň

 

Tel.    378 036 931

GSM: 777 173 201

Email: vlckovaa@plzen.eu

Web: www.mpplzen.cz