Proč právě SOAP?

Soukromá obchodní akademie Podnikatel nabízí studentům maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE v denním i dálkovém studiu. Studenti získávají úplné ekonomické vzdělání, které je rozšířeno dle výběru studenta o další poznatky a dovednosti v těchto oblastech:

• cestovní ruch
• právo a finance

Proč studium na této škole?

 • široké uplatnění na trhu práce ve státní i soukromé sféře
 • vysoká úspěšnost u státních maturitních zkoušek
 • vysoká úspěšnost přijetí na VŠ a VOŠ
 • 23letá tradice školy rodinného typu
 • nízké počty studentů ve třídách
 • individuální přístup ke studentům a konzultační hodiny
 • kvalifikovaný a zkušený tým profesorů
 • důraz na praxi – ve firmách, státních institucích, semináře a přednášky prostřednictvím erudovaných odborníků, exkurze praxe v zahraničí
 • vhodné podmínky pro handicapované studenty

 

Proč ekonomické vzdělání?

 • profesní uplatnění takřka ve všech odvětvích státní i soukromé sféry na pozicích středního managementu
 • připravenost k přijetí na vysoký počet fakultních oborů VŠ a většiny VOŠ

 

Profesní uplatnění

 • banky, pojišťovny
 • cestovní a reklamní agentury
 • hotelový management, lázeňství
 • instituce státní správy – úřady města, krajské úřady, ministerstva, kulturní a sociální instituce
 • služby, dopravní instituce, média
 • firmy budoucnosti – zaměřené na informační technologie, telekomunikace, energetiku a další
 • vlastní soukromé podnikání – podnikatel

 

Připravenost na studium VŠ – zejména obory:

 • ekonomika a management
 • právo
 • cestovní ruch, hotelový management
 • cizí jazyky
 • informační technologie
 • politologie, mezinárodní vztahy
 • sociologie a filozofie
 • pedagogické a další humanitní obory, což dokládá vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijetí a absolvování VŠ, VOŠ

 

Studenti SOAP získají odborné vědomosti a dovednosti v oblastech:

 • ekonomiky, marketingu a managementu
 • účetnictví
 • účetní praxe – každý student má k dispozici svůj počítač, získá certifikát k účetnímu programu POHODA
 • práva a samostatné podnikatelské činnosti
 • písemné a elektronické komunikace – možnost složení státních zkoušek
 • výuky cizích jazyků (angličtiny, španělštiny, němčiny) a možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pro studium v zahraničí, možnost výuky dalších cizích jazyků v budově školy
 • informačních technologií zakončené získáním certifikátu ECDL
 • získání komplexních všeobecných znalostí v dalších předmětech – historie, zeměpis, společenskovědní základ a další

 

Studijní obory:

Denní studium (čtyřleté) – úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou – obor 6341M/02  obchodní akademie s možností volby zaměření na:

• cestovní ruch
• právo a finance

Dálkové studium (čtyřleté) – úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou – 6341M/02  obchodní akademie

 

Obor obchodní akademie – zaměření cestovní ruch

Témata vzdělávání:

 • ekonomika, marketing a management cestovního ruchu
 • právní normy v cestovním ruchu
 • tvorba zájezdů
 • průvodcovská činnost
 • psychologická průprava zaměřená na jednání s klientem
 • společenský protokol průvodce a etiketa
 • exkurze a výlety za poznáním v ČR i v zahraničí
 • možnost složení průvodcovské zkoušky
 • možnost praxe v zahraničí (delegátská činnost)
 • kvalitní připravenost na studium cestovního ruchu na VŠ, VOŠ

Praxe v zahraničí v CK v Chorvatsku u moře, kde pod vedením zkušených delegátů si studenti vyzkouší “na ostro” delegátskou činnost, k dispozici vlastní vybavená kancelář.

 

Profesní uplatnění:

Střední management s rozšířenou možností uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v hotelovém managementu, pojišťovnictví, směnárnách, dopravních službách, kulturních institucích atd. Samostatné podnikání v oblastech cestovního ruchu.

 

Obor obchodní akademie – zaměření právo a finance

Témata vzdělávání:

 • ekonomické a právní základy řízení podniku
 • teoretické základy právních oborů
 • znalost a interpretace právních předpisů podnikatelské praxe
 • zpracování právní agendy v oblasti podnikání
 • funkce a řízení sektoru veřejných financí
 • fungování a operace finančního trhu
 • činnost bankovních a finančních institucí
 • platební styk a úvěrové operace
 • zpracování finanční analýzy podniku

Student získá znalosti v oblasti základních právních principů a ekonomických nástrojů potřebných pro uplatnění v podnikatelské praxi i státní sféře.

 

Soukromá obchodní akademie Podnikatel (SOAP)…

Možnost získání certifikátu k účetnímu programu POHODA v předmětu účetní software. V praxi využívá 35 tisíc uživatelů.

Možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky a státní jazykové zkoušky, které jsou nezbytnou podmínkou pro studium a pobyt v zahraničí.
Získání golfových dovedností pod vedením golfových profesionálů ukončených zkouškou způsobilosti ke hře, znalosti a dovednosti v prostředí golfových hřišť.
Odborné exkurze, poznávací zahraniční zájezdy a kurzy v tuzemsku se zaměřením na turistiku, golf, lyže, tenis a další dovednostní aktivity.
Investice do moderních výukových prostředků a inovativní metody výuky.
Kvalifikovaný a zkušený tým profesorů.
Individuální přístup profesorů ke studentům – dán cíleně malým počtem studentů ve třídách.
Vhodné podmínky pro studium handicapovaných studentů.
Vytvoření vhodných podmánek pro studium sportovců.
Možnost výuky dalších cizích jazyků – jazyková škola v budově školy – sleva kurzovného pro studenty SOAP.
Intenzivní spolupráce školy s rodiči.
Možnost absolvování moderních tanečních kurzů (street dance, break dance) – výuka v budově.
Zajištění stravování, popřípadě ubytování v Domově mládeže Karlovy Vary.
Dobrá dostupnost MHD.

 

Školné

Denní studium – 18 000 Kč za školní rok, možnost rozložit do měsíčních splátek – 1800 Kč po dobu 10 měsíců
Dálkové studium – 14 000 Kč za školní rok
(školné je splatné ve dvou splátkách)

 

Zřizovatelé školy

Škola byla zřízena jako soukromý subjekt svým zřizovatelem ing. Martinem Chlebušem v roce 1993. Od roku 1997 změnila škola právní formu na společnost s ručením omezeným. V současné době jsou zřizovateli školy ing. Barbora Ulrychová, mgr. Kateřina Lamiová, mgr. Alena Chlebušová.

 

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o.

nám. V. Řezáče 5
360 09 Karlovy Vary

Tel.: +420 774 858 338, +420 777 164 231

Tel./fax: 353 224 373
email: info@soapodnikatel.cz

www.soapodnikatel.cz