Nepodceňujte preventivní prohlídky, pokud je vám 30 a více

Cholesterol, krevní tlak a cukr: tři základní hodnoty, které se podílejí na stárnutí tepen, opotřebení organismu i předčasné smrti. Pokud je zvýšená jedna hodnota, je to špatné. Pokud dvě, je to o dost horší, a když všechny tři, jde doslova o život.

„Vysoký krevní tlak znamená, že srdce musí víc pracovat a na cévy je kladený mnohem větší nárok a snáz se opotřebí. Působení vysokého tlaku ale musí čelit i řada dalších orgánů, což omezuje a snižuje jejich funkci, typicky například ledviny. Při akutní nebo nekontrolované hypertenzi dokonce může dojít i k jejich akutnímu selhání. Člověk s vysokým tlakem je navíc i ve vyšším riziku, že bude mít špatné hodnoty cholesterolu a cukru. Tyto tři parametry se totiž navzájem v mnoha směrech ovlivňují,“ říká MUDr. Pavel Rutar, vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce Praha spolupracující na projektu Srdce v hlavě.

Co se týká cukru, ten se v případě nadbytku může zjednodušeně řečeno usazovat na cévách, a tím zvyšovat aterosklerózu – ucpávání cév v důsledku usazování tuků do cévní stěny. Opět to poškozuje i ledviny, ale také nervy. Takovým známým důsledkem dlouhodobě nekontrolovaného cukru je například diabetická neuropatie, tedy brnění a necitlivost prstů v důsledku poškození nervů dlouhodobým toxickým účinkem cukru.

Cholesterol náš organismus potřebuje pro výrobu některých hormonů, ale když je ho moc, ukládá se ve stěnách tepen, které tím zužuje. Může tak dokonce dojít k jejich úplnému ucpání a rozvoji akutního infarktu nebo mozkové mrtvice, ale i k odumření nějaké části orgánu, jeho selhání nebo horšímu prokrvení dolních končetin, které se projevuje jejich bolestmi. Ateroskleróza ve velkých tepnách zároveň vede k oslabení cévní stěny, takže nedokáží tak dobře odolávat tlaku, dochází pak k jejich rozšíření a vznikají nejrůznější výdutě a další komplikace.


Společným jmenovatelem těchto potíží je ateroskleróza

Cholesterol se ukládá do tepen, jejichž výstelka je díky přítomnosti cukru, zjednodušeně řečeno, lepkavější. Vlivem vysokého tlaku je zase tepenná výstelka propustnější, navíc mění své vlastnosti, takže na ní ateroskleróza probíhá mnohem snáz a rychleji. Když se k tomu ještě přidá kouření a volné radikály jako čtvrtý faktor, pak se riziko všech zmíněných zdravotních komplikací ještě znásobí.


Efekt se nesčítá, ale násobí

„Pokud má člověk například vysoký krevní tlak, má mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že bude mít i vyšší hladinu cukru nebo cholesterolu, protože ty problémy jdou ruku v ruce. Proto se na každého pacienta s vysokým krevním tlakem díváme trochu pozorněji a průběžně sledujeme, zda se u něj nerozvíjí cukrovka nebo nemá vyšší cholesterol. A samozřejmě na něj apelujeme i z hlediska prevence, tedy úpravy životního stylu,“ upozorňuje MUDr. Pavel Rutar z projektu Srdce v hlavě a dodává: „První zvýšené hodnoty většinou nastanou u krevního tlaku nebo cukru, zvýšený cholesterol a porucha metabolismu tuků se obvykle přidává až později. Pacienti, kteří mají vysoký cholesterol už od mládí, patří do speciální skupiny nemocných trpících takzvanou familiární hypercholesterolemií. Jde o dědičnou chorobu, při níž je z pokolení na pokolení přenášena změna genetické informace způsobující vysokou hladinu cholesterolu v krvi.“


Zdravý životní styl a preventivní prohlídky mohou riziko onemocnění výrazně snížit

„Důležitou roli v předcházení růstu cholesterolu, tlaku a cukru do nebezpečných hodnot a následných onemocnění mají preventivní lékařské prohlídky. Během nich je věnována zvláštní pozornost rizikovým faktorům, které v danou chvíli způsobují jen malé potíže, případně si pacient nemusí být žádných potíží ani vědom. Pokud jsou tyto rizikové faktory identifikovány a léčeny včas, lze riziko komplikací významně snížit,“ říká MUDr. Pavel Rutar a dodává: „Ideální je tyto prohlídky absolvovat ihned po dovršení 30 let. Schéma prohlídek hrazených z veřejného zdravotního pojištění je totiž dobře nastavené a zaleží jen na tom, jak o své zdraví chceme pečovat. Nemoci srdce a cév jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí, prevence již ve středním věku se tedy jednoznačně vyplatí.“

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi se povinně provádí při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech. Každé 2 roky je pak hrazena preventivní prohlídka u praktického lékaře, kdy podle možných příznaků lékař provede další vyšetření. Navíc ve 40 letech a dále každé čtyři roky je předepsáno vyšetření EKG. Vyšetření glykémie se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem.


Zdroj:

Iveta Nebesařová

www.aspen.pr