Radní Plzně a Plzeňského kraje projednali víc než desítku témat, mj. hospic, záchytku, dopravní stavby a další

Výstavbu nového Hospice sv. Lazara, účast na EXPO 2025 v japonské Osace, vybudování nové protialkoholní záchytky, umístění bezpečnostně-vzdělávacího centra, zajištění veterinární pohotovosti, směny či darování pozemků, rozšíření městského projektu Startupuj na střední školy, rekonstrukci okružní křižovatky u Makra i ulice 28. října, přeměnu bývalých lázní, možnost spolupráce na Slavnostech svobody 2025 i na výročí deseti let od titulu Plzeň–Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK) a další témata projednali v pátek 21. června na plzeňské radnici členové Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje. Ti se takto scházejí pravidelně a hovoří o projektech, jež vyžadují užší spolupráci.

Za město byli přítomni primátor Roman Zarzycký, náměstci Lucie Kantorová, Pavel Bosák, Aleš Tolar, radní Eliška Bartáková, Světlana Budková, Daniel Kůs, Vlastimil Gola, Tomáš Morávek, Jiří Šrámek a Jiří Winkelhöfer, za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták, náměstci Petr Vanka, Pavel Čížek, Pavel Hais, Martin Záhoř a radní Libor Picka a Pavel Strolený.

„Děkuji tímto současné koalici Plzeňského kraje, s níž jsme v naprosté většině témat ve shodě a s níž se nám daří spolupracovat napříč oblastmi,“ řekl v úvodu primátor Roman Zarzycký. Podle něj i hejtmana Rudolfa Špotáka se město a kraj potkávají v řadě bodů. „Komunikace na úrovni městských a krajských gesčních radních a náměstků funguje výborně. Přestože se v tomto složení a počtu vidíme naposledy, ještě bychom chtěli mnohá témata vyřešit i rozběhnout,“ reagoval hejtman Rudolf Špoták s tím, že kraj čekají na podzim volby a rada bude mít místo devíti jedenáct členů.

V úvodu byla tématem výstavba nového zázemí Hospicu sv. Lazara, jenž se stará o pacienty v závěru jejich života a funguje dlouhodobě v nevyhovujících prostorách. Kraj i město v minulosti podpisem memoranda přislíbily projektu podporu. Plzeň už zajistila pozemek v Liticích, na kraji by měla být příprava projektové dokumentace. Podle obou stran je však nutné do konce roku vyjasnit majetkovou strukturu, tedy to, kdo bude v budoucnu majitelem objektu. Otázkou je také financování, jež by mělo být vícezdrojové.

Diskuse se dotkla i veletrhu EXPO 2025 v japonské Osace. „Pro Plzeňský kraj je účast zajímavá vzhledem k tomu, že na našem území působí významné japonské firmy, jako je Daikin a Panasonic. Myslím, že bychom se měli o partnerství a prezentaci na veletrhu podělit, bylo by to pro nás oboustranně prospěšné,“ prohlásil hejtman. Podle radní Elišky Bartákové má významnou podporu z japonského velvyslanectví Plzeňská filharmonie, jež by mohla na veletrhu prezentovat Plzeň i region, avšak je nutné dořešit úhradu cestovného. Z oblasti kultury a cestovního ruchu město požádalo kraj o větší finanční zapojení do projektů Slavnosti svobody 2025, jež budou výroční a Plzeň je připravuje jako velkou událost, a také do projektu, jenž příští rok připomene deset let od získání titulu EHMK2015.

Zmíněny byly také velké dopravní projekty pro letošní a příští rok. Město upozornilo krajské radní na problémy s napojením zadních Skvrňan na Západní okruh nedostatečně kapacitní křižovatkou. Podle krajského radního Pavla Čížka bude proto nyní zadána ke zpracování studie, která posoudí možná dopravní opatření v tomto úseku. V souvislosti s tím zaznělo, že je připravena kompletní proměna kruhového objezdu u Makra, který bývá často ucpaný. Společná akce Ředitelství silnic a dálnic, krajské správy silnic a města za celkem čtvrt miliardy korun by měla být hotova za rok a půl. Výrazně by se měla zvýšit kapacita směrem na západ od města, tedy na dálnici D5 a na Domažlice a Německo. V „běhu“ je také projekt rekonstrukce plzeňské ulice 28. října, kdy panuje shoda na harmonogramu, v příštím roce by se měla akce spustit. Kraj se nyní snaží také projektovat silnici na východě Plzně, jež by měla parametry silnice první třídy a zajistila spojení ze směru Chrást, Dýšina a Kyšice k tzv. dolanskému mostu. To by mohlo odlehčit východní části metropole. Z dalších projektů běží příprava propojení ulic Zborovská – Klatovská. V oblasti dopravy pak město plánuje více využívat organizaci POVED, v níž má třetinový podíl a která plní roli organizátora veřejné dopravy v regionu. V souvislosti s tím kraj zmínil zavedení projektu takzvané virtuální karty, tj. moderního bezkontaktního odbavení provozovaného ve společném systému IDPK, a upozornil, že významně rostou počty cestujících v takzvaném „příměstě“, tedy, že se bude doprava kolem Plzně zcela jistě v dalších letech zahušťovat. Kraj již za účelem rozvoje bezkontaktního odbavení odsouhlasil společné Memorandum o bezobslužném odbavení ve městě Plzni a Plzeňském kraji.

Diskutovány byly též směny pozemků, mj. takzvaného Janovského mokřadu, přírodní rezervace na Plzni-severu, jenž patří městu a měl by se stát součástí chráněné oblasti. S krajem by jej bylo možné směnit za lesní pozemky v oblasti Bukovce.

Zástupci města a kraje se domluvili i na postupu ohledně možnosti získat pozemek v blízkosti věznice na Borech, na němž by mohla vzniknout nová záchytná služba s vyšší kapacitou. V souvislosti s pozemky se také diskutovalo o lokalitě, v níž by mělo vzniknout bezpečnostně vzdělávací centrum, jež se bude primárně zabývat vzděláváním dětí, mládeže i dospělých z řad laické veřejnosti, a to v oblasti prevence mimořádných událostí a zvládání běžných rizik. Obě strany dále prodiskutovaly možnost prezentace plzeňského projektu PINE, který se zabývá výchovou talentů od školek až po VŠ a startupy, i masivnějším rozšířením projektu Startupuj na střední školy. V závěru zazněla i dohoda na prověření možnosti, jak zajistit veterinární pohotovost na území města.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová
www.plzensky-kraj.cz