V Papírně můžete obdivovat barevné světy fantazie dětí ze ZUŠ Trnka

Pomalu se blíží konec školního roku a s ním i výstava toho nejzajímavějšího, co žáci plzeňské ZUŠ Trnka od září vytvořili. Prostory Papírny naplní ohňostroj barev, k vidění budou malby, grafiky, velkoformátová plátna, keramika a nejrůznější výtvarné objekty. Na vernisáži, která proběhne v pondělí 27. 5. od 18 hodin, se představí i další obory. Uskuteční se projekce krátkých animovaných filmů a dvě vystoupení žáků tanečního oboru: „Hrací skříňka“ a „Jiná“. Výstava prací žáků ZUŠ Trnka potrvá v Papírně do soboty 1. 6., vstup je zdarma a otevřeno je v době provozu kavárny.

Vedle nejčastěji zastoupených technik, jako je kresba, malba a grafika, budou na výstavě k vidění i pozoruhodné prostorové objekty – keramika, sádrové otisky bot a nohou, pletivo nebo hedvábný papír. Vystaveny budou také velkoformátové malby květin a rostlin z tajemného lesa. Děti je společně se svými rodiči malovaly v lednu na dnech otevřených dveří.

„Zveme vás na cestu mezi světy fantazie. Na cestě půjdou návštěvníci po stopách bosých i obutých, po stopách s ohněm, zemí i vzduchem, půjdou za auty i autíčky, potkají svítící Město větru, létající bytosti, soukromý vesmír od Matyáše a Tomáše, Zloděje tváří nebo démona Stoočí. Potkají světy animace, vzdušných plastik, keramiky i solidní studijní kresby a malby. Mohou se vydat za piráty na Tajemný ostrov a nakouknout co skrývá tajemný les,“ zve na výstavu ředitelka ZUŠ Trnka Ivana Příhoda Pavlů.

Soukromá ZUŠ Trnka sídlí v Doubravce ve Staniční ulici a nabízí tři obory: výtvarný, literárně dramatický a taneční. Školu v současné době navštěvuje 312 žáků a největší zastoupení má obor výtvarný. Děti se v něm mohou věnovat buď všeobecné výtvarné výchově, kde mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramice a objektové a akční tvorbě, nebo animační tvorbě se zaměřením na klasické animační techniky i na multimédia. Mohou si také vybrat keramiku a sochařství.

Na začátku školního roku 2024/25 pozve ZUŠ Trnka 4. září na Příhodný den, kdy vzpomene na Honzu Příhodu, dlouholetého kolegu. Bude možné si něco vytvořit, něco dobrého sníst a zavzpomínat.

Zápisy pro žáky, kteří už školu navštěvují, se uskuteční 2. a 3. září od 14 do 17 hodin, a zápisy pro nové zájemce 5. a 6. září ve stejném čase.

Výstava prací žáků soukromé ZUŠ Trnka

Papírna Plzeň, Zahradní 173/2

Vernisáž 27. 5. 2024 od 18:00

Výstava potrvá do 1. 6. 2024, vstup zdarma.

Otevřeno:

pondělí – pátek           12:00 – 23:00

sobota                         13:00 – 23:00

Více najdete na www.zustrnka.cz a na FB.


Zdroj:

Daniela Vítová