Střední škola Kralovice: co přináší nový školní rok

Jaká jsme škola? Usilujeme o to, abychom byli maximálně otevření nejen současným technickým trendům ale i změnám v oblasti sociální péče. Naši vyučující jsou kvalifikovaní odborníci, kteří sledují současné trendy a následně se je snaží předávat žákům. Důraz klademe na individuální přístup k žákům, na jejich praktické dovednosti a kritické myšlení. Jsme si vědomi toho, že příprava mladých lidí na budoucí profesi má nezastupitelné místo. Jsme škola s dlouholetou tradicí, již sedm desetiletí poskytujeme odborné vzdělání zájemcům nejen z regionu severního Plzeňska.

Jaké nabízíme obory?

• Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) – tříletý technický obor zakončený výučním listem
• Opravář zemědělských strojů – tříletý technický obor zakončený výučním listem
• Sociální činnost – čtyřletý maturitní obor

 

Ve školním roce 2023/2024 se v naší škole opět navýšil počet žáků. První ročníky všech oborů jsou naplněny na maximum. Disponujeme kvalitní materiální základnou – učíme v moderních odborných učebnách vybavených audiovizuální technikou a řadou didaktických pomůcek, moderních přístrojů a zařízení, samozřejmostí pro naše žáky je možnost ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně.

V rámci odborných praxí spolupracujeme s mnoha subjekty sociálních služeb a s více než 40 zaměstnavateli pro technické obory. Víme, že kvalitní, podnětné a moderní prostředí pro odbornou i praktickou přípravu významně přispívá k motivaci žáků při studiu i pro jejich lepší připravenost na vstup do praxe. I proto je v současné době těsně před zahájením modernizace dílen odborného výcviku v rámci projektu z Integrovaného regionálního operačního programu

V současné době dokončujeme projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, jehož součástí bude říjnová dvoudenní exkurze žáků oboru Automechanik do Tatry a.s. v Kopřivnici. Rovněž v říjnu se uskuteční poznávací zájezd našich žáků do Francie a Velké Británie a připravujeme také tradiční adventní návštěvu v některém z německých měst. Od 1. 12. 2023 začneme realizovat projekt Operačního programu Jan Ámos Komenský – Šablony pro střední školy, v jeho rámci, kromě dalších aktivit, posílíme školní poradenské pracoviště o pozici sociální pedagožky.

I v letošním školním roce počítáme s řadou dalších exkurzí, sportovních turnajů, odborných soutěží a řemeslných kempů pro naše žáky a žákyně. (PI)

Zájemce o studium rádi osobně přivítáme v naší škole.

První ze dnů otevřených dveří pořádáme v sobotu 25. listopadu 2023, další pak opět v sobotu 20. ledna 2024, vždy od 9 do 12 hodin.

Novinky z naší školy můžete sledovat na www.sskralovice.cz nebo na www.facebook.com/sskralovice