5 let práce KAMu – Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví páté narozeniny

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví v březnu již 5 let od svého založení. Za dobu svého působení má za sebou desítky projektů, ať už v oblasti koncepčního plánování města, tak dílčích úprav veřejných prostranství či veřejných budov. Tým KAM KV° si vytyčil důležitý cíl, a tím je zkvalitňování života v Karlových Varech napříč politickou reprezentací. Chce krásnější, přívětivější, ale hlavně zdravé a konkurence schopné město.

„Ulice, prostranství, domy ale i potrubí. Víme,  kudy co vede, kde co stojí. Analyzujeme stávající a plánujeme budoucí podobu Karlových Varů, komunikujeme s obyvateli. Urbanismus a architektura jsou hlavní náplní naší práce, kterou jako příspěvková organizace města Karlovy Vary poctivě vykonáváme již pátým rokem,“ říká Karel Adamec, ředitel KAM KV°.  

Při příležitosti výročí založení příspěvkové organizace města se veřejnosti otevřou dveře Zámecké věže, kde se tým KAM KV° s obyvateli a přáteli města rád potká a představí jim, jak vidí budoucnost Karlových Varů, na jakých projektech pracoval a které připravuje. Zajímá Vás budoucnost okolí Dolního nádraží, veřejných prostranství ve městě, karlovarských mostů nebo jiných projektů? Tyto a další projekty, na kterých tým KAM KV° pracuje, budou součástí výstavy a bude se o nich s návštěvníky v průběhu večera bavit.

„První jarní den, tedy v úterý 21. března, od 16 do 20 hodin bude zdarma zpřístupněna interaktivní UNESCO výstava v Zámecké věži, kde pro návštěvníky budou připraveny také dvě komentované prohlídky, výstava shrnující naši práci,“ doplnila Jana Boukalová z KAMu.

Více informací o KAMu a jeho akcích a projektech najdete na webu www.kamkv.cz nebo na sociálních sítích.


Zdroj:

Mgr. Jana Boukalová

PR a komunikace

www.kamkv.cz