V pondělí 6. 6. skládají uchazeči přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu UK v Plzni

Přihlášku k magisterskému studiu v češtině si na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy podalo celkem 2706 zájemců, z toho 1865 na studijní program Všeobecné lékařství a 841 na Zubní lékařství. Počet uchazečů, kteří usilují o studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě, je stejně jako v minulých letech několikanásobně vyšší než kapacita školy. Přijato může být přibližně 300 studentů všeobecného lékařství a 50 budoucích zubařů.

Všechny adepty medicíny, kteří v příjímacím řízení uspějí, čeká výuka v novém moderním kampusu na Lochotíně, v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň. Stanou se prvními studenty v historii fakulty, kteří se budou učit výhradně v nových budovách. Stavba Univerzitního medicínského centra se v těchto dnech dokončuje a od zimního semestru zde bude probíhat veškerá výuka budoucích lékařů.

Uchazeči o studium na plzeňské fakultě budou skládat přijímací zkoušku z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu. Z každého předmětu odpovídají na 25 otázek a na vypracování přijímacího testu mají 135 minut. Adepti lékařského povolání zaplní při psaní přijímacích testů prostory všech učeben fakulty. „Vzhledem k velkému počtu jsme uchazeče museli rozdělit na dvě skupiny, které se v učebnách během dne vystřídají,“ uvedla Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení. Přijímací zkoušky mohou být prominuty pouze zájemcům s excelentním prospěchem. Uchazeči, kteří již na jaře doložili vynikající prospěch z profilových předmětů během studia na střední škole, měli opět možnost požádat o přijetí na Všeobecné lékařství bez přijímacích zkoušek,“ řekla Barbora Černíková z oddělení vnějších vztahů fakulty.

Studium všeobecného i zubního lékařství nabízí fakulta také v angličtině. Pro anglický studijní program ale platí jiné termíny přijímacího řízení. Někteří ze zahraničních zájemců skládají zkoušku v Plzni, jiní prostřednictvím specializovaných agentur ve své zemi. V Plzni se přijímací zkoušky pro anglický studijní program uskutečnily 1. 6. 2022, zkoušek se zúčastnilo 43 uchazečů a bylo přijato 15 uchazečů na všeobecný směr a 5 uchazečů na program Zubní lékařství. Dne 4. 6. 2022 bude probíhat příjímací řízení pro uchazeče z Německa v Norimberku a další proběhnou v Lisabonu, Portu, Göteborgu, Římě, Vídni a Aténách. Loni se do prvního ročníku studia v angličtině zapsalo 108 studentů.


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace

lfp.cuni.cz