Vedení Karlovarského kraje a Západočeská univerzita v Plzni budou pokračovat ve spolupráci

Otevření nových oborů pro vysokoškoláky v Karlovarském kraji a rozšíření studia pro pedagogy, kteří si potřebují doplnit vzdělání – to byla témata společného jednání zástupců vedení Karlovarského kraje s představiteli Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Hejtman Petr Kulhánek s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem projednal možné směry, kterými by se mohla ubírat spolupráce v příštím období. „Spolupráce se Západočeskou univerzitou je pro nás strategická, protože chceme rozvíjet vysoké školství v našem kraji, navíc je důležité sem dostat obory, jejichž absolventi chybějí na trhu práce,“ vysvětlil hejtman.

Hovořilo se například o rozšíření vzdělávání pedagogů, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. „Přítomnost Západočeské univerzity na území našeho kraje má už solidní tradici. Jsem velmi rád, že se v minulých letech podařilo udržet v Chebu Fakultu ekonomickou. V probíhajícím akademickém roce si také doplňuje kvalifikaci 30 učitelů 1. stupně, zájem je ale takový, že pro příští rok počítáme s dvojnásobkem přijímaných. Podmínkou je, že Karlovarský kraj navýší dotaci, aby studium bylo i nadále bezplatné. Je potřeba poděkovat ZČU a městu Cheb za spolupráci, která umožňuje řešit problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák, který má na starosti oblast školství.

Další možností, jak rozšířit působení univerzity v Karlovarském kraji, je vytvořit v Chebu zázemí pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu a spolupráci se vznikajícím zkušebním centrem BMW.

Podle informací rektora ZČU Miroslava Holečka by škola v budoucnu velmi ráda rovněž vyšla vstříc bavorským univerzitám aplikovaných věd, jež deklarovaly zájem o to, že by jejich studenti mohli absolvovat doktorské studium právě na některé z fakult ZČU. K tomu by bylo možné využít mimo jiné právě i kvalitní zázemí ZČU v Chebu.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz