Exekuce

Dobrý den, mám velké dluhy z podnikání ještě z minulosti. Nemám už žádný majetek, sice pracuji, ale zůstává mi jen životní minimum. Vše ostatní jde exekutorům a ještě čas od času přijdou k nám domů. Je mi jasné, že takhle to půjde do konce života. Zvažoval jsem i osobní bankrot neboli oddlužení, ale nejsem schopen splnit zaplacení alespoň 30 % všech pohledávek během pěti let, což je základní podmínka oddlužení. V médiích jsem zaznamenal, že došlo v oddlužení k velkým změnám. Je to prosím pravda a týkají se změny i mé situace?

ilustrační foto

 

Ano je to pravda. Z Vašeho pohledu došlo k té zásadní změně zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), velkou novelou, účinnou již od 1.6.2019. Dlužník už totiž nemusí při podání insolvenčního návrhu prokazovat, že je schopen věřitelům za pět let splatit oněch alespoň 30 % jejich pohledávek. Bude muset splácet co nejvíc, tak aby splatil alespoň třicet procent svých pohledávek, ale i v případě, že tohoto limitu nedosáhne, stejně může soud o oddlužení rozhodnout. Soud přitom bude posuzovat zejména to, zda dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojen pohledávek svých věřitelů.
Při podání návrhu musí dlužník vedle naplnění úpadkové situace a dodání příslušných podkladů toliko prokázat, že je schopen věřitelům v průběhu oddlužení uhradit alespoň stejnou částku, kterou má na odměně získat insolvenční správce. Jedná se o částku cca 120 000 Kč. Jaká bude praxe soudů při rozhodování o konečném oddlužení, resp. o osvobození od placení zbytku dluhů, budeme moci zjistit až za pár let, kdy budou končit řízení, schválená po účinnosti uvedené novely. Dále se měnila zejména výše nezabavitelných částek pro dlužníky, uvažuje se o zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky, což po novele platí už u důchodců, ale o tom zatím nebylo rozhodnuto.
Doporučuji Vám tedy obrátit se na toho, kdo Vám může insolvenční návrh zpracovat, tj. právnické profese za zákonem danou úplatu 4 000 Kč nebo akreditované neziskové organizace zdarma, a o možnosti podání návrhu se poradit.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz