Policie uspořádala LDT

Městská policie Plzeň uspořádala tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Kromě mnoha jiných činností, které plní Městská policie v Plzni, plní i úlohu na poli prevence kriminality. Pracovníci a strážníci Městské policie Plzeň se aktivně zapojují a každý rok pro děti uspořádají letní dětský tábor.

Finanční prostředky na realizaci projektu byly zajištěny cestou Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP. Cílem tohoto projektu je seznámit děti s novými situacemi, které je mohou v životě potkat a zároveň v nich zanechat hezkou vzpomínku. Na tomto projektu městská policie spolupracuje i s dalšími subjekty, které se aktivně zapojují a dětem připravují zábavný a poučný program. Například přijeli hasiči z HZS PK a s dětmi si povídali o požární prevenci a podíleli se na odborném dozoru při aktivitách v plaveckém bazénu v Konstantinových Lázních. Za týden pobytu děti mohly zhlédnout ukázky profesní sebeobrany a ukázky použití služebního psa Městské policie Plzeň, Armádu České Republiky (vojenskou posádku ze Žatce), BESIP a mnoho dalšího.

LDT se konal v Rekreačním středisku Lomy u Kokašic –  Konstantinovy Lázně. Na závěr LDT si děti odvezly mnoho drobných dárků a některé si odvezly i diplomy za sportovní, výtvarné či jiné soutěže.


Zdroj:

Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality MP Plzeň

Tel: 378036931, 777 173 201