Reakce na inzerát

Kdy lidé nejčastěji reagují na pracovní inzeráty? A kde se ozve nejvíce zájemců?

Ve které dny v týdnu lidé nejčastěji procházejí pracovní inzeráty? A v kterou denní dobu? Jak vypadá porovnání jednotlivých odvětví a regionů?

Boj o nové lidi sílí, potenciální zaměstnance je třeba lákat různými prostředky. I když už dávno nestačí pouze vystavit inzerát na danou pozici, tato forma zůstává, zejména pro výkonné pozice, stále jednou z nejefektivnějších. Proto je pro HR specialisty zajímavé zjistit, kdy se potenciální zaměstnanci o nabídky práce nejvíce zajímají, kdy na ně reagují. Nabízíme zajímavý přehled, který vychází z údajů shromážděných naším pracovním portálem za uplynulý rok.

Na inzeráty lidé nejčastěji reagují ve středu kolem 10. hodiny

Podívejme se na časový snímek toho, kdy lidé nejčastěji reagují na pracovní inzeráty. O víkendu se zájemci o práci většinou rozhodují k akci – v pondělí po víkendovém propadu reakcí skokově přibývá, v úterý je jejich počet ještě o něco vyšší a vrcholem týdne je středa. Čtvrtek už je potom co do počtu reakcí pod pondělní hodnotou, potom zájem padá strmě dolů.

 

Časový snímek dne ukazuje, že vrcholem dne je v počtu reakcí 10. hodina dopoledne. Potom zájem mírně klesá s malým oživením kolem 17. hodiny a po 20. hodině už výrazně opadá. Zajímavé je, že se neprokázalo, že by lidé, kteří hledají jiné místo, reagovali na inzeráty v době polední pauzy.

 

Nejvíce nabídek je v Praze, lidé nejčastěji reagují ve Zlínském kraji

Z pohledu regionů jsou šampiony v počtu pracovních nabídek hlavní město Praha, Jihomoravský a Středočeský kraj. Nejméně jich je v krajích Zlínském a Karlovarském – zde lidé na nabídky nejčastěji reagují, a to více než 2x častěji než v kraji Jihomoravském, který je co do reakcí nejslabší. Zajímavé je, že v Praze, která je z pohledu počtu nabídek nejsilnější, je odezva zájemců v průměru vyšší než v krajích Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském a Vysočina.

Největší zájem je o gastronomické služby a cestovní ruch

Pro zajímavost – pokud porovnáme reakce na konkrétní typy pozic, nejvíce lidí se ozývá na nabídky v oblasti gastronomických služeb a cestovního ruchu v Pardubickém kraji, nejméně pak na IT v Královehradeckém kraji. Z praktického hlediska dává větší smysl porovnání oborů jako takových: nejvyšší skóre mají nabídky z oblastí překladatelství a tlumočnictví, bezpečnost a ochrana, lidské zdroje a personalistika. Na opačném konci žebříčku se nacházejí útlumové obory jako hornictví a hutnictví, úzkoprofilové obory jako IT, technologie a rozvoj, energetika a elektrotechnika, telekomunikace, ale také leasingové služby.

Porovnáme-li reakce za regiony, ve většině z nich kralují nabídky z gastronomických služeb a cestovního ruchu nebo HR a personalistiky. Ale jsou i výjimky. V Praze byl největší ohlas na inzerci práce v oboru bezpečnost a ochrana, v Královehradeckém kraji nejvíce táhne administrativa.

 


Zdroj:

Profesia.cz