Památný Žižkův dub padl, kraj ale vysadí následovníka

Památný strom Plzeňského kraje padl, vysazen bude ale jeho přímý potomek.

Více než 700 let starý dub, který dosud byl nejstarším svého druhu na území Plzeňského kraje, následky fyziologických změn padl. Plzeňský kraj ale chce památný strom zachovat a vysadit na jeho místě další strom, přímého potomka tzv. Žižkova dubu.
Památný dub, který více než 700 let stál u obce Lomany, místní části Plas, padl následkem napadení dřevokazovou houbou, přirozenou cestou. Unikátní strom byl nejstarším dubem v Plzeňském kraji, průměr kmene dosahoval 2,8 m, obvod měl 8 m a výška stromu pak dosahovala 28 metrů.

Tzv. Žižkův dub, jak se neoficiálně této památce říká, se nachází částečně na pozemku Plzeňského kraje, proto chce kraj tento strom zachovat i do budoucna. „Chceme přímo na místě zachovat alespoň torzo stromu. A jelikož jsme zjistili, že máme přímo z plodů Žižkova dubu vypěstovaný stromek, tohoto přímého potomka památného stromu vysadíme hned u původního dubu,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Místo u Loman bude tak připomínkou unikátní památky, která nemá v kraji konkurenci.

V současné době eviduje Plzeňský kraj duby staré 200 – 300 let. Nejstarší duby, které byly evidovány, nesly stáří kolem 1000 let. Z ostatních druhů stromů jsou vedeny pouze lípy staré asi 800 let. Stáří stromu je zjišťováno vývrtem dendrologickou metodou nebo radiouhlíkovými metodami. Péče o tyto stromy je pak pravidelně vedena odborníky.


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

 

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676

e-mail: eva.mertlova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz