Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Stali jsme se školou udržitelného rozvoje. Oprávnění k tomuto pojmenování je výsledkem zajímavé cesty.

Před šesti lety jsme se zapojili do iniciativy Klubu ekologické výchovy. Pod vedením paní učitelky RnDr. Heleny Míčkové jsme spojili přírodovědné zaměření školy a prohlubování environmentálního vzdělávání a začali systematicky pracovat na charakteru ekologicky vyváženém programu. Paní učitelko, děkujeme za vše. Nejprve jsme splnili kritéria pro druhý stupeň. Získali jsme kvalifikovaného koordinátora ekologické výchovy a postupně se seskupila iniciativní skupinka učitelů, kteří smýšlejí skutečně v souladu s naší překrásnou přírodou.

Celou školou se prolíná třídění odpadů, prohlubování vztahu k živým tvorům i k zachování a udržování zeleně. Tato pozitivní činnost je tak chytlavá, že ve škole vedeme nepovinné přírodovědně zaměřené předměty i kroužky pro menší děti. Vzdělávání k EVVO na základní škole je pak v deváté třídě završeno i zařazením předmětu environmentální a mediální výchova.

S potěšením zjišťujeme, že tato dlouhodobá a systematická práce nese své ovoce. A tak se v letošním roce podařilo spojit snažení všech škol v Kraslicích a jako další krok založit klub Klen. Tento klub nám pomůže vytvořit v Kraslicích ekocentrum – místo, kde budeme pořádat vzdělávací i zábavné akce pro děti i širokou veřejnost, ukážeme život zvířat a naučíme se poznávat rostliny kolem nás. To vše spojíme se citlivým přístupem k našemu životnímu prostředí.

Nejlépe to snad vystihuje právě úvodní myšlenka vznikajícího klubu: Strom začíná růst na jaře ze semene, které leželo celou zimu v půdě. V tomto čase zapustí kořen do země, aby čerpal vodu a minerály. Potom ze semene vyrazí drobný výhonek, který si prorazí cestu vzhůru z půdy na světlo. Otevřou se dva děložní lístky a mezi nimi se objeví pupen. Za nějakou dobu se pupen rozevře a objeví se první skutečné listy. Děložní listy usychají a kořeny se prodlužují. Stromeček roste a sílí.

Náš KLEN (klub lidí ekologicky nabádajících), z. s. vznikl úplně stejným způsobem jako skutečné javory. Celou zimu jsme přemýšleli, jak spolek uchopit, čemu se budeme věnovat, jak chceme fungovat. Domlouvali jsme se se stejnými nadšenci a nabírali síly. V čase čerstvě jarním se nám podařilo zapsat klub do spolkového rejstříku, v němž je zapsáno celkem 8 členů našeho klubu. Již během pár dní po zápisu nám přibyl další člen. Díky tomuto členovi se nám naplnila jedna z nadějí, a to spojit pomocí klubu všechny tři kraslické školy. První zmínkou o nás je vyhlášení soutěže o logo našeho klubu na jednotlivých školách. První akcí, kterou na sebe chceme upozornit širší veřejnost, je účast v projektu Ukliďme Česko.

 

Věříme, že do budoucna budeme sílit stejně jako živé kleny a budeme mít stále více a více lístků v podobě akcí námi podporovanými, uskutečňovanými i organizovanými. A hlavně naučíme co nejvíce dětí míti rádi přírodu a fungovat s ní v harmonii.

 

Pojďme společně v týdnu od 9. do 12. dubna uklidit třeba jen malý kousek kolem nás. Více informací najdete na www stránkách naší školy nebo na facebooku ve skupině KLEN.

 


Kontakt
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz