Výsledky 12. ročníku soutěže obcí a měst PK v třídění odpadů

Dnes byly vyhlášeny výsledky již dvanáctého ročníku soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů. Slavnostní ocenění obcí a měst Plzeňského kraje, které jsou zapojeny v soutěži na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“, proběhlo v historických prostorách Plaského kláštera. Organizátoři zvolili tento objekt pro slavnostní ceremoniál záměrně, aby připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem. V loňském roce proběhlo finálové vyhlášení v klášteře v Kladrubech a předloni v Chotěšovském klášteře.

Soutěž již po dvanácté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku, byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2016 zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo celkem 488 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – v první kategorii soutěžily obce do 1 000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1 000 obyvatel.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170914201826_001_ls.png

Nemcovice,1místo do 1000 obyvatel

 

Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí v souboru obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 15 nejlepších menších obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel.

 

Všechny oceněné obce převzaly ze strany radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. diplomy za svá umístění, upomínkové předměty a první tři vítězné obce v každé kategorii dostaly finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč (třetí místo), 20 tisíc Kč (druhé místo) a 30 tisíc Kč (první místo) v obou kategoriích.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170914202007_001_ls.png

Železná Ruda, obec nad 1 000 obyvatel 

A jaké jsou výsledky soutěže v třídění obcí za rok 2016?    

v kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel je pořadí následující:

§  1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji patří obci NĚMČOVICE

§  na 2. místě se umístila obec  ČILÁ

§  na 3. místě se umístila obec MODRAVA

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

Obec Sebečice

5.

Obec Hradiště

6.

Obec Olbramov

7.

Obec Srní

8.

Obec Terešov

9.

Obec Lhotka u Radnic

10.

Obec Zvíkovec

11.

Obec Ostrovec-Lhotka

12.

Obec Kamenec

13.

Obec Chlum

14.

Obec Kakejcov

15.

Obec Hamry

 

v kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel je pořadí následující:

§  1. místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA

§  na 2. místě se umístila obec LOSINÁ

§  na 3. místě se umístila obec ŠTĚNOVICE

Pořadí na dalších místech je následující:

4.

Obec Merklín

5.

Město Nalžovské Hory

6.

Město Mýto

7.

Obec Blížejov

8.

Obec Holýšov

9.

Město Zruč – Senec

10.

Obec Hromnice

 

Po celých dvanáct let, co soutěž trvá, se Plzeňský kraj pohybuje v celorepublikovém hodnocení na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. Před dvanácti lety, kdy vlastní krajská soutěž v třídění odpadů obcí začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu. V současné době se toto množství pohybuje o více než čtrnáct kilogramů výše. V roce 2016 se každému obyvateli Plzeňského kraje podařilo vytřídit v průměru 46,1 kg papíru, plastů, skla a nápojového kartonu do barevných kontejnerů, sběrných dvorů, výkupen apod. Přestože Plzeňský kraj nestojí v současnosti na stupních vítězů, stále se jeho výsledky pohybují nad celorepublikovým průměrem, který loni činil 44,8 kg na obyvatele. Plzeňský kraj byl v roce 2016 nejlepší ve výtěžnosti barevného skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na pátém místě v rámci všech krajů v ČR.

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,9 kg plastů, 18,3 kg papíru,  13,6 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě toto je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Zroj: TZ Krajského úřadu Plzeňského kraje

LPP