Hejtman Rudolf Špoták hodlá spolupracovat s Radou pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou

Za účasti konzulky České republiky v Mnichově Ivany Červenkové jednal ve středu 6. března hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s představiteli Rady pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou (dále „Rada“). Předseda Rady Martin Schöffel a  místopředseda Franz Löffler seznámili vedení kraje s činností Rady a vyzvali Plzeňský kraj ke spolupráci. Rada vznikla v dubnu 2023, aby strukturovala a sladila zájmy bavorského příhraničí v otázkách přeshraniční spolupráce s Českou republikou podél celé společné hranice.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták výzvu ke spolupráci přivítal: „Hovořili jsme o tom, jakým způsobem  navázat spolupráci. My z pohledu regionů víme o mnoha problémech, které je potřeba řešit, ale potřebujeme je převést na centrální orgány, tj. na vlády Bavorska a České republiky. Myslíme si, že by právě Rada pro přeshraniční spolupráci k tomuto účelu měla sloužit. Proto jsem navrhl, aby se jejími členy stali i hejtmani z Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Tím bychom problémy, které každodenně vidíme a cítíme, že by se měly řešit, mohli přes tuto Radu přenášet na vládní úroveň obou zemí.“

Účastníci během jednání nejčastěji zmiňovali pro společné řešení témata v oblasti zdravotnictví, dopravy, důraz kladli na zajištění bezproblémového fungování přeshraniční kritické infrastruktury (např. hasiči), spolupráci v oblasti inovací, výzkumu, transferu technologií, to vše s cílem dále hospodářsky posílit celé příhraniční regiony.

„Já jsem velmi ráda, že tato Rada vznikla, protože sdružila všechny důležité aktéry na bavorské straně. Takže máme hodnotné partnery pro naše tři hejtmany krajů Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského. Na bavorské straně je těchto subjektů, které rozhodují o regionu, na rozdíl od České republiky hodně, a sdružit je do jednoho orgánu, jednoho místa, není snadné,“ prohlásila konzulka České republiky v Mnichově Ivana Červenková s tím, že očekává, že zájem stát se členy Rady projeví i hejtmané Jihočeského a Karlovarského kraje.

Velkému zájmu německých hostů se také těšilo prezentační video Plzeňského kraje, zaměřené na představení regionu se strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy.  Plzeňský kraj je v něm ukázán, jako region s bohatou historií a krásnou přírodou vhodnou pro rozvoj cestovního ruchu. Území, s dlouhodobou tradicí průmyslové výroby i významnými univerzitami, které jsou nejen centrem vzdělávání, ale také vědy a výzkumu. Právě díky nim se skvěle daří spolupráci s podniky a průmyslem i v rozvoji nových technologií. Působí zde nespočet celorepublikově i mezinárodně významných podniků, jako je Plzeňský Prazdroj, a. s., Doosan Škoda Power, s.r.o., Konplan s.r.o., STREICHER, spol. s r.o., anebo ZF Engineering Plzeň.

Rada pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou je v oblasti přeshraniční spolupráce s ČR vrcholným politickým zastoupením východního Bavorska. Státní tajemník jako předseda Rady zajišťuje přímou vazbu na Bavorskou zemskou vládu. Zapojeny jsou všechny relevantní úrovně východobavorské regionální politiky: předsedové krajských zastupitelstev („Bezirkstagspräsidenten“) a krajských vlád („Regierungspräsidenten“) a zemští radové příhraničních okresů („Landräte“). Jejím cílem je identifikovat a řešit strukturální výzvy přeshraniční spolupráce, hledat a navrhovat jejich řešení. Práci Rady podporují čtyři odborné skupiny.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz