Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu je dalším držitelem značky kvality

K Domovům pro seniory v Pochlovicích, Lázních Kynžvart a v Perninku přibyl další krajský domov, který nese prestižní značku kvality udělenou Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na základě hodnocení ubytovacích služeb, stravování, kulturní a volnočasové nabídky, partnerských aktivit i úrovně péče získal Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu 4 hvězdičky z pěti.

Cílem udělované značky je poskytnout seniorům, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení očekávat. „Mám radost, že v našem kraji přibývá zařízení s touto značkou kvality. Oslovili jsme před časem všechny krajské domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, aby si certifikaci nechaly udělat, a výzva má pro nás velmi pozitivní výsledky. Zároveň je to signál pro obyvatele domovů pro seniory a dalších zařízení, i jejich rodinné příslušníky, že certifikované domovy nabízejí skutečně vysokou úroveň služeb a péče,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Celý proces pro udělení značky není jednoduchý a klade velké nároky na pracovní týmy v posuzovaných zařízeních. „Náš Domov připravoval rozsáhlý soubor podkladů pro hodnocení v rámci první fáze. Ve druhé fázi nás osobně navštívil certifikační tým, který provedl hodnocení kvality poskytování péče, hovořil s klienty i personálem a kladně hodnotil i přátelskou atmosféru Domova, včetně příjemného prostředí, ve kterém je služba poskytována. Je třeba objektivně konstatovat, že nám přidělení čtyř hvězd nespadlo z čistého nebe, ale je to výsledek dlouhodobě poctivé, obětavé, fyzicky i psychicky náročné a kreativní práce všech zaměstnanců Domova, za což jim patří velké poděkování,“ uvedla ředitelka DPS SPÁLENIŠTĚ Hana Marešová s tím, že je získané ocenění významnou odměnou za práci zaměstnanců Domova i velkým závazkem pro udržení kvality do dalších let.

Po rekonstrukci interiéru, kterou prošel Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v minulých letech, se v současné době připravuje investiční akce na zateplení objektu, na které se podílí Karlovarský kraj.
V plánu má vedení zařízení také projednat se zástupci města vybudování altánu v prostoru před Domovem. Jednalo by se o lehkou dřevostavbu, která by poskytla zastíněný prostor pro odpočinek a relaxaci klientům.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz

Foto: www.domovcheb.cz