MUZ – přednáška “Jáchymovské důlní vodohospodářství” / 2.3.

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 2. března v Královské mincovně v Jáchymově přednášku s názvem “Jáchymovské důlní vodohospodářství”.
Michal Urban z Přírodovědecké fakulty UK Praha, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Ondřej Malina z Archeologického ústavu AV ČR přiblíží historii jáchymovského důlního vodohospodářství.
Energii pro provoz těžních a vodotěžných strojů, úpraven i hutí zajišťovala ve všech hlavních důlních revírech až do 19. století především voda. Rozsáhlý důlní vodohospodářský systém vznikl od 16. do 19. století i v Jáchymově: na základě vyhodnocení detailních leteckých laserových snímků a terénního průzkumu byly v okolí města zjištěny pozůstatky minimálně 14 vodních příkopů o souhrnné délce téměř 22 km, které se soustřeďovaly hlavně kolem dolů Svornost, Vysoká jedle, Eliáš a Helena Huber (Josef). Další stovky metrů vodních cest byly vyraženy v podzemí. Celková délka této soustavy tak předčí rozsah vodních děl ve všech dalších důlních revírech Krušných hor s výjimkou Freibergu.
Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory— malé pohoří světového významu“. Cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Přednáška začíná v 17 hodin.

Zdroj:
Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary