Společně pro Česko: lidé musí být motivování dostat se z dluhů

Reklama

Regionální aktivity spolku Společně pro Česko byly zahájeny 12. dubna, kdy Jiří Drahoš navštívil oblast Sokolovska, aby s místními starosty, odborníky a veřejností diskutoval o problému exekucí a zneužíváním sociálního bydlení. „Stát se musí především postarat o aktivní lidi. Zároveň musí být systém exekucí a insolvencí změněn tak, aby usnadnil poctivým lidem dostat se z dluhové pasti a zabránil vyhýbání se placení u notorických dlužníků“, prohlásil Jiří Drahoš po diskuzi se starosty obcí, v nichž často více než 20% obyvatel má alespoň jednu exekuci. Jen v samotném Sokolově je např. v exekuci téměř 4 tisíce obyvatel starších 15 let.

Na setkání se zaměstnavateli a odborníky, kteří se věnují práci s lidmi v dluhové pasti, se následně probírala témata, jak motivovat zadlužené lidi, aby se zapojili do pracovního procesu. „V současné době nejsou lidé v exekuci vůbec motivováni, aby chodili do práce, a raději pracují na černo, nebo jezdí vydělávat do Německa. V konečném důsledku tak jejich dluh zaplatí poctivě pracující a daně odvádějící obyvatelé. A to se musí změnit, stát musí v první řadě chránit tyto lidi!“, řekl Jiří Drahoš poté, co se seznámil s argumenty místních odborníků. Zároveň také musí dojít ke zjednodušení administrativní zátěže pro zaměstnavatele, aby měli vůbec zájem zaměstnat zadluženého člověka, který má zájem svůj dluh splatit. „Běžná praxe, kdy jsou lidé z práce vyhazováni, když je na ně uvalena exekuce, mi přijde nelidská a nedůstojná“, reagoval na to Jiří Drahoš.

V rámci návštěvy Sokolovska také Jiří Drahoš navštívil Chodov, kde s vedením města probral situaci s „obchodování s chudobou“ a možnosti, jaké obce mají v boji proti spekulantům se sociálními byty. „Zavedení „bez dávkových“ zón situaci příliš nezlepší, spekulanti se jen přesunou do vedlejší čtvrti či obce. Jediné, co by pomohlo, by bylo svěřit pravomoc obcím vypracovat cenové mapy nájmů“, domnívá se Jiří Drahoš.

Návštěva Jiřího Drahoše byla zakončena velmi přátelskou debatou v Městském domě kultury v Sokolově, kterou moderoval místní rodák Aleš Cibulka. Diváci se pana Drahoše ptali jak na témata z uplynulé prezidentské volby, tak na aktivity spolku Společně pro Česko, zejména na problémy vzdělávání, boje proti fake news a na současnou politickou situaci. „Je skvělé, že na debatu dorazilo tolik mladých lidí, kterým není lhostejné, co se nyní děje v české politice. Naplňuje mě to optimismem, že slušnost a poctivost má ve veřejném prostoru své místo“, ohodnotil Jiří Drahoš velké zastoupení mladých lidí v publiku.

 


Zdroj:

Dominika Horská

Společně pro Česko

Reklama